Hoppa till huvudinnehåll

Ännu har inte tåget gått för den östra kustbanan

tåg vid perrong
Förr eller senare susar tåget till St.Petersburg förbi Östnyland. Det vill utskottet för östra kustbanan hålla fast vid. tåg vid perrong Bild: YLE/Rolf Granqvist tåg,VR-Group ,Fjärrtåg,s53

Heli-banan dog men tanken på den östra kustbanan lever starkt vidare hos beslutsfattare i Östnyland och Kymmenedalen.

På måndag samlades utskottet för den östra kustbanan till möte i Kotka.

Gruppen består av beslutsfattare från olika kommuner och städer i Östnyland och Kymmenedalen. Till exempel har Kotka, Fredrikshamn, Lovisa och Borgå representanter i utskottet.

Lamt intresse på riksnivå

Årligen arrangerar utskottet ett seminarium eller alternativt ett besök till riksdagen där man lobbar för den östra kustbanan.

Det finns med andra ord ett stort intresse av att hålla tanken vid en kustbana österut vid liv.

- Det samma kan man tyvärr inte säga då det kommer till riksdags- och regeringsnivå, eftersom regeringens satsningar på infrastruktur ganska lång har riktat in sig på huvudstadsregionen och därifrån västerut, säger Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP), stadsstyrelseordförande i Lovisa.

Mia Heijnsbroek-Wiren
Stadsstyrelseordförande Mia Heijsbroek-Wirén. Mia Heijnsbroek-Wiren Bild: Yle/Stefan Härus Lovisa,Mia Heijnsbroek-wiren,mia heijnsbroek-wirén

Östnyland har ju också tidigare starkt lobbat för en järnvägsförbindelse vars sträckning skulle gå igenom landskapet.

Vem minns inte Heli-banan – en järnväg som skulle dras mellan Helsingfors och St.Petersburg och som de östnyländska kommunerna med Borgå i spetsen starkt hoppades på?

Järnvägen skulle ha gynnat Borgå eftersom tanken var att den i stort sett skulle följa Borgå motorväg.

Östra kustbanan är inritad i landskapsplanen

År 2011 beslöt Nylands landskapsfullmäktige att en gång för alla förpassa planerna på Heli-banan till historien. Istället tog man fram ett alternativ som inte lika starkt gynnar Borgå.

Det nya alternativet, den östra kustbanan, skulle gå via Helsingfors-Vanda flygstation, genom Kervo och norra Sibbo vidare österut norrom Borgå och Lovisa och via Kotka och Fredrikshamn till St. Petersburg.

Den planen lever kvar i rådande landskapsplan.

- Jo, det gör den och utskottet för den östra kustbanan tror starkt på möjligheterna. Däremot har vi kanske inte varit tillräckligt högljudda och inte haft tillräckliga krafter till att lobba hårt för banan, säger Heijsbroek-Wirén.

Demonstartion utanför stadshuset i Borgå.
I maj 2013 demonstrerade man utanför stadshuset i Borgå för att stadsstyrelsen skulle besvära sig över landskapsplanen. Detta för att bibehålla planen på Heli-banan. Demonstartion utanför stadshuset i Borgå. Bild: Yle/Mikael Kokkola demonstration,de gröna i Borgå

Mera bredd och struktur i lobbningen

Därför beslöt utskottet i samband med mötet på måndag att utvidga arbetsgruppen och knyta också riksdagsledamöter starkare till arbetet.

- Viljan finns nog inom gruppen att arbeta hårdare för att den östra kustbanan ska kunna förverkligas. Kotka har starkt drivit den här frågan och fått med sig Lovisa, men vi behöver bredda, få mera struktur och nya intressenter med som driver frågan, säger Heijnsbroek-Wirén.

I februari 2012 sade dåvarande trafikminister Merja Kyllönen (Vf) under motsvarande seminarium i Borgå, att beslut om den östra kustbanan kommer att tas inom tio år. Nu är det fyra år kvar av de tio åren.

Paikallisjuna seisoo Siuntion seisakkeella. IC-juna ohittaa.
Paikallisjuna seisoo Siuntion seisakkeella. IC-juna ohittaa. Bild: Mikael Skog / Yle järnvägar,järnvägstrafik,tåg,tågtrafik

Knappast beslut inom fyra år

Är det faktiskt troligt att beslut tas i någon riktning inom de här fyra åren?

- Det vågar jag nog inte tro på, men vi kan ju alltid sträva åt det hållet. Vår nuvarande trafikminister Anne Berner (C) är positivt inställd till en kustbana i östlig riktning. Bland annat har hon tagit fram kalkyler på ett dylikt projekt, så det är väldigt viktigt att vi nu arbetar vidare på bred front, säger Heijnsbroek-Wirén.

Det utvidgade utskottet för den östra kustbanan kommer att samlas nästa gång i januari. Då ska utskottet bland annat arbeta för en verksamhetsplan för hur lobbningen ska ske i framtiden.

- Inom fyra år händer knappast någonting, men inom åtta år hoppas jag att det ska vara möjligt att ta ett beslut om att bygga den östra kustbanan, säger Heijnsbroek-Wirén.

Så tåget har inte gått. Tågtrafik i väst-östlig riktning genom Östnyland och Kymmenedalen kan faktiskt bli verklighet?

- Nej, tåget har inte gått, men kommer att gå längs den östra stambanan i framtiden, säger Heijnsbroek-Wirén.

Läs också