Hoppa till huvudinnehåll

Barnen i kläm inom barnskyddet - delar socialarbetare med 60 andra barn

Litet barn vid staket.
Socialarbetarna upplever att de inte kan ge klienterna den tid de behöver och har rätt till. Litet barn vid staket. småbarnsfostran,daghem,småbarn

Socialarbetarna slår larm om att kristillstånd råder inom det finländska barnskyddet. Över tusen sakkunniga inom barnskyddet lämnar över en adress till alla politiska partier där de kräver större resurser.

Personalbristen har enligt dem varit akut länge utan att beslutsfattarna tagit ansvar för att åtgärda situationen.

En socialarbetare inom barnskyddets öppenvård kan i vissa kommuner ha upp till 60 klienter, och då det gäller omhändertagna klienter kan socialarbetaren ha 50 barn att ansvara för. Ännu fler blir det för dem som jobbar med efterföljande vård.

Inom den efterföljande vården kan en socialarbetare ha upp till 120 klienter. Antalen är enorma.

- Inom den efterföljande vården kan en socialarbetare ha upp till 120 klienter. Antalen är enorma, säger Minna Manelius, som är ansvarig för det socialarbetarforum som har samlat in namn till adressen.

Att klienterna är så många leder till att risken för fel ökar. Socialarbetarna har inte tid att ge varje barn den tid det förtjänar och inte heller tid att göra sitt jobb så bra som de skulle vilja.

Det leder också till att det i många kommuner också är nästan omöjligt att få alla tjänster inom barnskyddet besatta.

- Arbetsvillkoren gör att ingen söker tjänsterna och den dåliga lönen gör att de anställda inte stannar kvar, säger Manelius.

Eftersom personalsituationen är mycket olika i olika kommuner, blir situationen också väldigt orättvis för de barn som råkar bo i fel kommun.

Regeringens satsning går till spillo

Katarina Fagerström utbildar socialarbetare inom regeringens spetsprojekt för systemiskt barnskydd.

Det handlar om en modell från Londonförorten Hackney, där målet är mindre byråkrati och mer tid för familjerna. Ingen ska behöva jobba ensam och hela barnskyddsteamet ska känna familjen så att den kan få hjälp också om någon är på semester.

Meningen är att man ska lära känna familjerna ordentligt, men om en socialarbetare har 60 eller 80 barn och deras föräldrar så blir det bara omöjligt.

Tanken med regeringens projekt är god, men modellen går inte att överföra om barnskyddsklienterna är för många.

- Meningen är att man ska lära känna familjerna ordentligt, men om en socialarbetare har 60 eller 80 barn och deras föräldrar så blir det bara omöjligt att utföra programmet. Det är jättefint att regeringen vill satsa på det här men det kommer inte att lyckas på de områden där man inte får strukturerna i ordning, säger hon.

Enligt Fagerström skulle idealet vara 10-20 klienter.

Förändringar har skett men pengarna lyser med sin frånvaro

Vissa förändringar har de senaste åren gjorts inom barnskyddet. Socialvårdslagen har inneburit att man fokuserar mer på förebyggande arbete och den systemiska barnskyddsmodellen syftar också till att ingripa i ett tidigare skede.

Men åtgärderna är enligt Fagerström bara plåster, pengarna saknas fortfarande.

Om man inte resurserar mer så föser man bara över barnen och familjerna till socialservicen och flyttar problemet dit.

- Om man inte resurserar mer så föser man bara över barnen och familjerna till socialservicen och flyttar problemet dit. Kretsloppet bara snurrar på, säger Fagerström.

De över tusen socialarbetarna bakom adressen, som nu har fått nog av den enorma arbetsbördan, säger att situationen har varit akut redan länge.

Fagerström ser orsaken i nittiotalets nedskärningar.

- I den ekonomiska krisen så drog man in mycket förebyggande insatser med den påföljden att familjer inte fick det stöd som de tidigare hade fått före det var kris. En generation växte upp så att problemen bara fördjupades och barnskyddet fick otroligt mycket jobb, säger Fagerström.

Adressen med underskrifter har skickats till alla politiska partier. Socialarbetarna kräver politiska beslut.

- Jag skulle vilja se att politikerna verkligen tar det här på allvar och ger städerna resursen och möjlighet att förverkliga de här fina planerna man har, säger Fagerström.

Läs mera:

Barnskyddet i Vanda lider av negativ publicitet: "Orättvist att de positiva förbättringarna inte syns"

Efter att barnskyddet i Vanda prickades av regionförvaltningsverket i fjol har man satsat stort på att minska trycket på socialarbetarna. Den negativa publiciteten gör rekryteringsprocessen svårare.