Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt vill slopa förkortningen HNS - ny domänförlust för svenskan?

Lojo sjukhus
Lojo sjukhus Bild: Yle/Robin Lindberg hns jour

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt planerar att ta i bruk förkortningen HUS såväl på finska som på svenska. Det här innebär att man slopar den nuvarande svenska förkortningen HNS.

Med förändringen vill man framhäva den helhet som sjukvårdsdistriktet och Helsingfors universitetssjukhus utgör.

Samtidigt vill man slopa den nuvarande svenska förkortningen för sjukvårdsdistriktet, HNS.

I framtiden skulle man på svenska tala om HUS – Helsingfors universitetssjukhus.

I praktiken kommer HUS att användas som ett egennamn i likhet med förkortningen Yle, som inte heller översätts till andra språk.

Målet är att förstärka varumärket

Målet med förändringen är att förstärka HNS varumärke. Man vill ge sjukvårdsdistriktet ett varumärke som fungerar även efter att landskapen tagit över ansvaret för hälsovården år 2020.

Hittills har de offentliga vårdinrättningarna inte haft behov av att fundera på sina varumärken i någon större utsträckning.

Läget förändras ändå dramatiskt i och med vårdreformen. Då måste de offentliga tjänsteproducenterna konkurrera på samma villkor med de privata aktörerna.

Domänförlust för svenskan?

Björn Månsson
Björn Månsson representerar SFP i HNS styrelse. Björn Månsson Bild: Yle/Helena von Alfthan Björn Månsson

HNS styrelse diskuterade frågan om det nya varumärket vid sitt möte i dag. Styrelsen beslöt att ta i bruk förkortningen HUS på finska och på engelska.

Frågan om den svenska förkortningen bordlades till nästa möte den 4 december, berättar Björn Månsson (SFP) som sitter i HNS styrelse.

- Visserligen råkar det sig så att HUS fungerar bra som förkortning för Helsingfors universitetssjukhus.

- Men samtidigt kan man se det här som en domänförlust i och med att man i praktiken tar i bruk den finska förkortningen HUS.

HNS och HUCS består som administrativa termer

Helt kommer de nuvarande förkortningarna HNS och HUCS (sjukvårdsområdet i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Vanda) inte att försvinna, trots förändringen.

I officiella sammanhang kommer de nuvarande förkortningarna fortfarande att användas.

Men det är varumärket HUS som kommer att dominera, både på finska och svenska.

Därför är det viktigt att utreda frågan innan beslut i ärendet fattas, betonar Månsson.

Frågan om den svenska förkortningen går härnäst vidare till HNS nämnd för minoritetsspråk som ger ett utlåtande den 27 november.

Kl. 15.10: Artikeln har uppdaterats med tillägget om att HNS och HUCS kommer att användas som administrativa termer även i fortsättningen.