Hoppa till huvudinnehåll

Kvällsbuss från Helsingfors till Ingå dras in

Busstationen i Ingå kyrkby
Det är inte många som åkt kvällsbuss från Helsingfors till Ingå. Busstationen i Ingå kyrkby Bild: Yle/Veronica Montén ingå busstation

Intresset för en kvällsbuss från Helsingfors till Ingå har varit svagt. Ingå kommun planerar nu att i stället satsa på matartrafik till Kyrkslätt tågstation.

Kvällsbussen från Helsingfors till Ingå började köra den 1 juni 2017. Då var tanken att pilotprojektet skulle pågå i ett år och sedan utvärderas.

Projektet med kvällsbuss avslutas den 3 januari 2018. Det beror på förändringar i tidtabellerna och få passagerare.

Turer dras in mellan Kampen och Kyrkslätt

Bussen avgår från Kampens resecenter i Helsingfors klockan 21.35 varje dag och har ett byte i Kyrkslätt. Bussen är i Ingå klockan 23.

Projektet avslutas eftersom Helsingforsregionens trafik (HRT) drar in turen mellan Kampen och Kyrkslätt.

Målet med kvällsbussen var att erbjuda Ingåborna förbättrade pendlingsmöjligheter.

Bussen skulle också ge invånarna chans att ta del av kultur- och restaurangutbudet i Helsingfors utan att tvingas använda bil.

Intresset för bussturen har ändå varit svagt.

Satsar på Kyrkslätt tågstation

Ingå kommun planerar att börja med matartrafik till Kyrkslätt tågstation istället.

Kommunen begär tillsammans med Nylands närings-, trafik- och miljöcentral in offerter för tre minibussturer som ska köra mellan Ingå och Kyrkslätt på kvällen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland