Hoppa till huvudinnehåll

Ovanligt många kraftiga jordbävningar att vänta under 2018

jordbävning i yunnan
Jordbävning i Yunnan, Kina. jordbävning i yunnan Bild: EPA/WU HONG jordbävningar,yunnan

2018 kan bli ett särskilt farligt år med tanke på stora jordbävningar, om vi får tro en färsk amerikansk studie.

Orsaken tros ligga i jordens rotationshastighet som har avtagit på sistone.

Jordens rotation kring sin axel blir med tiden långsammare, främst på grund av tidvattenskrafterna som månen orsakar med sin gravitation.

Just nu roterar jorden med cirka 1674 kilometer i timmen vid ekvatorn. Men farten avtar som sagt, och dygnets längd ökar med en till tre millisekunder per sekel.

Men rotationen saktar inte ned i en jämn takt, den varierar från år till år, och ibland ökar hastigheten till och med, åtminstone temporärt.

Någonting trycker på bromsen

De senaste fyra åren har inbromsningen varit särskilt kraftig. Och det finns, menar forskarna, en stark korrelation mellan en långsammare rotation och en ökning av antalet kraftfulla jordbävningar.

Och nästa år kan marken skaka rejält på många håll, så lyder slutsatsen.

Forskarna, Rebecka Bendick från University of Montana och Roger Bilham från University of Colorado, har för sin studie analyserat jordskalv som har inträffat sedan år 1900, med en styrka på 7 eller mer på Richterskalan.

- Större jordskalv har dokumenterats utomordentligt väl i mer än hundra år, och det gav oss en riklig mängd data att utgå från, säger Bilham i en intervju för the Guardian.

Kraftig ökning då jorden bromsar

Det som var speciellt iögonfallande med statistiken var att det framträdde fem perioder med betydligt fler stora jordbävningar jämfört med genomsnittet.

Under de här perioderna, som återkom med 32 års intervaller, förekom det mellan 25 och 30 kraftiga jordskalv per år, medan ett typiskt år kunde ha omkring 15 större skalv.

Och då forskarna jämförde förekomsten av jordbävningar med periodiska förändringar i jordens rotationshastighet så märkte de att de två gick hand i hand.

Bilham och Bendick noterade perioder på omkring fem år då jordens rotationshastighet saktade ned, och de här perioderna följdes i samtliga fall av en ökning i antalet intensiva jordbävningar.

- Inget snack om saken, säger Bilham, jorden ger oss en tidsfrist på fem år att förbereda oss på stora jordbävningar.

Och en sådan tidsfrist inleddes alltså för fyra år sedan då en av de här perioderna av inbromsning började.

Var? Ingen vet

Bilham skulle inte vara förvånad om vi nästa år fick tjugo eller fler större jordbävningar, trots att 2017 har varit ovanligt lugnt med bara sex stycken stora skalv.

Exakt var nästa års jordbävningar skulle inträffa är dock omöjligt för någon att förutspå.

Orsaken till att jordens avtagande rotationshastighet hänger ihop med fler destruktiva jordbävningar är också tills vidare oklar, men det kan enligt vissa experter hänga ihop med magmans periodiska vågrörelser i jordens kärna.

Men de som bor i närheten av den så kallade Eldringen kring Stilla havet har ju naturligtvis extra mycket orsak till oro. Fast det har de å andra sidan alltid.

Nyligen publicerat - Vetenskap