Hoppa till huvudinnehåll

Privata vårdhem och dagis fick kalla handen i Jakobstad

Esperis serviceboende Edit i Jakobstad
Esperi Care har redan ett privat vårdhem i Jakobstad Esperis serviceboende Edit i Jakobstad Jakobstad,esperi care

Tre ansökningar om att få arrendetomt för två privata vårdhem och ett privat daghem i Jakobstad fick nej i stadsstyrelsen. I två fall blev det grönt ljus i tekniska nämnden, men stadsstyrelsen trädde in och ändrade besluten.

Bakom två av byggena hittar man bolaget Mediset Hoivarakentajat. Avsikten var att arrendera en tomt intill Herkulesskvären och bygga ett nytt daghem.

Driften av daghemmet skulle troligen skötas av bolaget Pilke Päiväkodit. Utbildningsverket ansåg i sitt utlåtande att det inte finns planer på en privatisering via upphandling eller servicesedel.

Tvärtom behövs inte fler dagisplatser med tanke på att staden planerar bygga ett nytt centrumdaghem och gamla dagisfastigheter kan säljas.

Stadsstyrelsen gick på samma linje och gick in och ändrade tekniska nämndens beslut. Någon utarrendering av stadens tomt till ett privat daghem blir det inte.

Två privata vårdhem fick också nej

Rakennusliike Lehto var ute efter en arrendetomt i Bonäs, men fick back i både tekniska nämnden och stadsstyrelsen. Byggnadsfirman skulle bygga ett vårdhem med 15 platser för stödboende och 30 platser för intensifierat boende. Driften skulle skötas av Esperi Care.

Målgruppen är fysiskt svaga och minnessjuka åldringar. Men byggfirman stötte på patrull i stadsstyrelsen. Någon tomt ges inte ut med motiveringen att ett detaljplaneprojekt är aktuellt för tomten.

På samma sätt gick det för Mediset Hoivarantajat, samma firma som ville bygga dagiset. I den här ansökan var firman ute efter en tomt i Björnviken för att bygga ett äldreboende med upp till 38 platser.

Operatören är inte klar ännu, men det kunde möjligen bli Attendo. Tekniska nämnden var beredd att arrendera ut tomten, men stadsstyrelsen tog över ärendet och sade nej.

Social- och hälsovårdsverket hänvisar i sitt utlåtande till att bostadssituationen för äldre håller på att bli bättre. Servicesedel för effektiverat boende har tagits i bruk och renoveringen av Björkbacka blir klar 2018.

Lägg till att Jakobstads åldringsvänners nybygge öppnar i december och det därtill finns planer på bostäder för äldre i Irajalakvarteret.

De privata vårdkedjorna fick alltså kalla handen i stadsstyrelsen. I det här skedet behövs inte nya enheter för effektiverat serviceboende lyder utlåtandet från social- och hälsovårdsverket.