Hoppa till huvudinnehåll

Skogbybo: Öppna plankorsningen på nytt och installera larmsystem

En lastbil kör på en grusväg.
Nu när plankorsningen är stängd kan bilister använda Skogbyvägen. Den är så smal på vissa avsnitt att två bilar inte kan mötas. En lastbil kör på en grusväg. Bild: Malin Valtonen / Yle Raseborg,Västnyland,Skogby, Raseborgs stad,vägarbeten,lastbilar,skogbyvägen

Det är ingen långsiktig lösning att stänga den olycksdrabbade plankorsningen i Skogby i Raseborg. Vägen som bilisterna nu ska använda är på sina ställen bara fyra meter bred.

Plankorsningen där fyra personer miste livet i en olycka den 26 oktober stängdes i torsdags (16.11) på uppmaning av Olycksutredningscentralen.

Några gula skyltar vid en väg som upplyser allmänheten om att en plankorsning är stängd tillsvidare.
Olycksutredningscentralen anser att plankorsningen är för farlig. Några gula skyltar vid en väg som upplyser allmänheten om att en plankorsning är stängd tillsvidare. Bild: Malin Valtonen / Yle Raseborg,Västnyland,Skogby, Raseborgs stad,Plankorsning,Plankorsningsolyckan i Raseborg 2017,Olycka i skogby

Nu ska bilarna använda plankorsningarna antingen i Leksvall eller Skogby by. Det betyder i sin tur att fler bilar kommer att köra på Leksvallvägen och Skogbyvägen.

En karta över Skogby där den stängda plankorsningen finns inritad likaså Leksvallvägen och Skogbyvägen.
Karta över området i Skogby. En karta över Skogby där den stängda plankorsningen finns inritad likaså Leksvallvägen och Skogbyvägen. kartor,Plankorsningsolyckan i Raseborg 2017,Skogby, Raseborgs stad,Raseborg

Speciellt Skogbyvägen har kritiserats för att vara i väldigt dåligt skick.

- Har man kört där ofta så får man nog kullederna slut i bilen, konstaterar Kim Hasselberg som bor vid vägen.

Ett gult fordon som jobbar med att jämna ut en grusväg.
Vissa avsnitt av Skogbyvägen är väldigt smala. Ett gult fordon som jobbar med att jämna ut en grusväg. Bild: Malin Valtonen / Yle Raseborg,Västnyland,Skogby, Raseborgs stad,vägarbeten,lastbilar,skogbyvägen

Vägen är också väldigt smal på sina ställen, påpekar Hasselberg.

- Utanför mitt hus är den bara fyra meter bred. Två bilar kan inte mötas på den sträckan.

"Värre än en potatisåker"

Efter att plankorsningen stängde har Raseborgs stad försökt åtgärda den sträckan av Skogbyvägen som går mellan Leksvallvägen och byn. Flera lass med krossgrus har lastats ut på vägen.

- Det är mer än välkommet. Den har varit värre än en potatisåker, konstaterar Susanna Virtanen som bor i närliggande Harparskog.

En lastbil med grus jämnar ut en väg.
Skogbyvägen har förbättrats med flera lass med krossgrus. En lastbil med grus jämnar ut en väg. Bild: Malin Valtonen / Yle Raseborg,Västnyland,Skogby, Raseborgs stad,grus,vägarbeten,lastbilar,skogbyvägen

Virtanen rör sig flitigt i området speciellt sommartid eftersom hon är banmästare för frisbeegolfbanan i Skogby. Den ligger ett stenkast från den numera stängda plankorsningen.

Hon har varit med om att Skogbyvägen använts som omfartsväg när det skett olyckor på riksväg 25. Men vägen är inte gjord för tung trafik, konstaterar hon.

- Man kan inte ha långtradare att köra den vägen, de ryms inte. Då måste man bredda vägen på vissa ställen.

Raseborgs stad tar över skötseln av vägen

Skogbyvägens underhåll sköts inte i vanliga fall av Raseborgs stad utan av ett väglag. Det är ingen allmän väg och det har inte alla förstått, konstaterar Kim Hasselberg som är med i väglaget.

En grusväg omringad av skog. Vid vägkanten syns en hastighetsbegräsningsskylt där det står 30.
Den delen av Skogbyvägen som löper från den numera stängda plankorsningen är ingen allmän väg. Bilister har kört där på egen risk. En grusväg omringad av skog. Vid vägkanten syns en hastighetsbegräsningsskylt där det står 30. Bild: Malin Valtonen / Yle Raseborg,Västnyland,Skogby, Raseborgs stad,grusväg

Hasselberg vet inte hur skötseln kommer att se ut nu eftersom väglaget inte har haft något möte.

Vid Raseborgs stad säger gatuchef Piia Nordström att staden kommer att stå för underhållet och att Trafikverket står för en betydande del av kostnaderna.

Kim Hasselberg står i orange arbetskläder vid en väg.
Kim Hasselberg är inte rädd för någon väldigt stor ökning av bilar på vägen utanför hans hus. Kim Hasselberg står i orange arbetskläder vid en väg. Bild: Malin Valtonen / Yle Raseborg,Västnyland,Skogby, Raseborgs stad,skogbyvägen

Enligt Nordström påbörjas det nu en helhetsplanering för trafikförbindelserna på Leksvall-Skogbyområdet.

Tills vidare får bilisterna köra på Skogbyvägen och Leksvallvägen.

En rälsbuss kör över en plankorsning. Larmanordning blinkar rött.
I Skogby finns en övervakad plankorsning. Den finns vid tåghållplatsen i byn och den är utrustad med en ljusanordning som varnar när tåget kommer. En rälsbuss kör över en plankorsning. Larmanordning blinkar rött. Bild: Malin Valtonen / Yle Raseborg,Västnyland,Skogby, Raseborgs stad,Hangöbanan,Plankorsning,rälsbuss,järnvägstrafik

Kim Hasselberg uppskattar att 20-30 bilar per dag kört förbi hans hus tidigare. Han räknar inte med någon stor tillströmning av bilar trots att plankorsningen nu är stängd.

- Jag tror inte det kommer att öka så mycket, max dubbelt upp.

Bäst att öppna plankorsningen igen

Hasselberg anser att den bästa lösningen på långsikt skulle vara att öppna plankorsningen igen. Den här gången med ordentliga larmanordningar, så som ljus eller bommar.

Susanna Virtanen hoppas att myndigheterna funderar och undersöker olika alternativ.

- Jag personligen önskar att man kunde ha ordentligt varningssystem där och hålla plankorsningen kvar, säger hon.

Läs också