Hoppa till huvudinnehåll

Yle specificerade sina etiska regler – oberoendet betonas

Yle har specificerat sin etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI-reglerna). Formuleringarna har justerats så att Yles oberoende understryks tydligare än tidigare. EPI-reglerna styrs av de nationella Journalistreglerna och alla som jobbar på och för Yle förbinder sig till att följa dem.

Genast i början av de etiska reglerna sägs nu att “Yles verksamhet grundar sig på oberoende, opartiskhet och tillförlitlighet. Vi låter inte journalistiken styras av påverkningsförsök. Politiska, kommersiella eller liknande intressen påverkar inte det redaktionella innehållet.”

“Utgångspunkten för hela vår verksamhet är att vi är oberoende. Efter den så kallade Sipilä-gate och professor Olli Mäenpääs rapport kom vi fram till att vi bör poängtera vikten av oberoendet i våra etiska regler. Vi ville också specificera att oberoendet gäller alla yttre försök att påverka, oberoende av om de är kommersiella eller politiska”, säger Svenska Yles direktör, Marit af Björkesten.

De förnyade etiska reglerna godkändes av Yles styrelse. Tidigare var detta förvaltningsrådets uppgift. Förvaltningsrådet blandar sig inte i journalistiken på Yle och för att betona oberoendet ändrades också principerna för hur beslut fattas.

Yles verksamhet grundar sig på bolagets värderingar och strategi. Verksamheten styrs av lagen om Rundradion Ab. Verksamheten styrs också av etiska regler och riktlinjer. Reglerna gäller alla Ylemedarbetare, frilansare och samarbetspartners.