Hoppa till huvudinnehåll

Finland nära toppen i problemlösning i grupp visar Pisa-resultat

Abstrakta färggranna pappersfigurer som påminner om människor
Abstrakta färggranna pappersfigurer som påminner om människor Bild: Mostphotos Finland,grupp,samarbete,diversitet,olikhet

Finländska 15-åriga skolelever placerade sig på femte plats bland OECD-länderna och på sjunde plats bland alla länder och regioner i en Pisa-undersökning som handlade om problemlösning i grupp.

De finländska elevernas genomsnittliga resultat var 534 poäng, vilket statistiskt sett var på samma nivå som resultatet för en rad länder och regioner: Hongkong (541), Korea (538), Kanada (535), Estland (535), Macao (534), Nya Zeeland (533) och Australien (531).

Singapore med 561 och Japan med 552 poäng hade de bästa resultaten i undersökningen.

Interaktiv chattdiskussion

Det forskarna mätte var elevernas förmåga att delta i en process där flera personer tillsammans löser ett problem genom att dela med sig av sina kunskaper, färdigheter och insikter.

Eleverna deltog i en chattdiskussion där de skulle kommunicera med en eller flera andra datorstyrda virtuella elever.

Närbild av händer som använder en bärbar dators tangentbord.
Närbild av händer som använder en bärbar dators tangentbord. Bild: Mostphotos bärbara datorer,datorer,laptop

För att få höga poäng måste måste man delta i diskussionen och välja konstruktiva inlägg ur en lista med färdiga inlägg. Bra läskunnighet betonas i uppgiften.

De länder och områden som var klarade sig bra i det här testet har för det mesta nått fina resultat även i övriga delområden i Pisa-undersökningen.

Små skillnaderna mellan skolorna, större skillnader mellan könen

Skillnaderna mellan eleverna från olika skolor var de näst minsta i Finland. Island var på första plats i det här avseendet.

Inte heller elevens socioekonomiska bakgrund påverkade resultatet i någon större grad i Finland.

Det som orsakade större skillnader i resultaten var däremot könet. De finländska flickorna klarade sig klart bättre än pojkarna och skillnaden mellan könen var störst i Finland.

Det här var första gången som förmågan till gemensam problemlösning utvärderades.

Problemlösningen var en del av den Pisa-undersökning som gjordes 2015. De övriga delområdena som utvärderades gällde läskunnighet, matematik och naturvetenskaper.

73 länder och regioner deltog i Pisa 2015 och av dem deltog 51 även i utvärderingen av problemlösning.

Läs mera:

Finland på Pisa-topp trots märkbar nedgång - och flickorna allt bättre

Finland är fortfarande ett ledande land i fråga om utbildning men det ser ut som om studier i naturvetenskap inte inspirerar eleverna i lika hög grad som förr. Finland ligger på femte plats i den nya internationella Pisa-undersökningen. Läs också: Pisa-undersökningarna - ett relevant mått på kunskap?

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes