Hoppa till huvudinnehåll

Novia grundar nytt forskarkollegium - Raseborg föreslås vara med och betala

Yrkeshögskolan Novias campus i Ekenäs.
Yrkeshögskolan Novia vill satsa på bioekonomi. Yrkeshögskolan Novias campus i Ekenäs. Bild: YLE / Pia Santonen yrkeshögskola,Ekenäs

Raseborgs stad deltar kanske i basfinansieringen av ett forskarkollegium inom bioekonomi. Det är Yrkeshögskolan Novia som grundat forskarkollegiet.

Stadsstyrelsen i Raseborg beslöt i går kväll (20.11) föreslå att fullmäktige beslutar att Raseborg deltar i basfinansieringen av forskarkollegiet inom bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia.

Raseborg deltar i så fall med högst 150 000 euro per år under tiden 2018-2022.

Staden kommer med ett villkor: Novia måste få 250 000 per år i övrig basfinansiering. Den totala basfinansieringen är 400 000 euro per år från 2018 till 2022.

Stadsstyrelsen vill också att samarbetsavtalet mellan staden och Novia konkretiseras och rapporteras till styrelsen.

Viss finansiering finns redan

Utbildningsstiftelsen Sydväst har beviljat basfinansiering på 125 000 euro för perioden 2017-2021.

Utbildningsstiftelsen kollade hur de övriga finansiärerna, Raseborgs stad och Föreningen Konstsamfundet, ställde sig till planerna på att stöda forskarkollegiet åren 2018-2022 innan stiftelsen fattade ett beslut om finansieringen.

Forskarkollegiet är en grundförutsättning för att säkra Novias starka verksamhet inom forskning och utveckling i Raseborg.

Tillägg 5.12.2017: Raseborgs stadsfullmäktige godkände 4.12 att staden deltar i finansieringen med högst 150 000 euro per år under åren 2018-2022. Beslutet fattades efter omröstning 35-6. Två ledamöter var borta.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland