Hoppa till huvudinnehåll

Nykarleby investerar stort i vård och utbildning

Nykarleby Kyrka
Kyrkbron kommer att förnyas under de kommande åren. Nykarleby Kyrka Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Nykarleby,Nykarleby kyrka,Lappo å

Drygt 12 miljoner kommer Nykarleby att investera under de kommande två åren. Under gårdagens styrelsemöte önskade man också att NTM-centralen inte tvångsfredar ön Jöusan.

I Nykarleby har stadsstyrelsen fått klart sitt budgetförslag och man kommer att satsa stort de kommande åren. Nästa år investeras 6,5 miljoner och året därpå investerar man ytterligare 6 miljoner.

Nykarleby ska bland annat investera i seminarieområdets skolor, i en ny HVC mottagning och i att förnya Kyrkbron.

Staden räknar med en kraftig ökning av skatteintäkterna 2019 och 2020 tack vare det goda sysselsättningsläget.

Investeringarna görs till stor del med lån. Hittills har upplåningen legat på 3700 per invånare. I och med de kommande investeringarna stiger summan till 5000 per invånare.

NTM-centralen vill freda ön Jöusan

I Nykarleby har flera byars delägarlag avslagit NTM-centralens fredningsanbud av ön Jöusan och närliggande holmar. Nu vill NTM-centralen freda Jöusan utan markägarens medgivande, men centralen får mothugg av stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen anser att om Jöusan ska fredas ska det ske genom en frivillig överenskommelse. Lyckas parterna inte komma överens ska ärendet förfalla.

Jöusan ingår i strandskyddsprogramet och delvis i Natura 2000-nätverket och på de större öarna finns sommarstugor.

Orsaken bakom NTM-centralens agerande är att Jöusan betecknas som ett viktigt fiskeområde. Området har betydelse som yngelproduktionsområde för sik och strömming. Där har också funnits ett av de sista lekområdena för havslekande harr.

Det är med stöd av naturvårdslagen NTM-centralen planerar inrätta ett naturskyddsområde utan medgivande av markägaren.

Stadsstyrelsen vill att NTM-centralen väntar med ett beslut tills i vår då mantalsstämman har möte.