Hoppa till huvudinnehåll

Ryssland bekräftar mycket höga utsläpp av radioaktivt ämne

En geigermätare och tunnor med radioaktivt material i bakgrunden.
En geigermätare och tunnor med radioaktivt material i bakgrunden. radioaktivitet,radioaktiv strålning,Geiger,Geigermätare

Rysslands meteorologiska institut Rosgidromet i Moskva meddelar att man uppmätt extremt höga nivåer av isotopen rutenium-106 i olika delar av landet i slutet av september, skriver The Guardian.

Härmed bekräftas tidigare europeiska rapporter om förhöjda radioaktiva värden.

Ryssland anger ingen specifik källa för utsläppet. Den höga koncentrationen uppmättes under perioden 25.9-1.10.

Värdena är 986 gånger högre än den normala strålningen.

Misstankar har riktats mot kärnanläggningar i Ryssland eller Kazakstan. Ingetdera landet har ändå meddelat att det skulle ha skett någon olycka i slutet av september.

De högsta nivåerna uppmättes i södra Ural

De högsta nivåerna av Ru-106 har uppmätts i en by i regionen Tjeljabinsk i södra Ural - i närheten av Majak där det finns en upparbetninganläggning för kärnavfall.

De förhöjda värdena innehåller enbart ämnet rutenium vilket enligt franska experter innebär att man kan utesluta en olycka i en kärnkraftsreaktor.

Inga spår av andra radioaktiva ämnen utöver rutenium-106

Det franska strålsäkerhetsinstitutet IRSN har konstaterat att det inte kan ha rört sig om en olycka i ett kärnkraftverk eftersom det inte har funnits spår av andra radioaktiva ämnen i atmosfären.

Enligt IRSN kan det radioaktiva utsläppet härstamma från en facilitet som hanterar använt kärnreaktorbränsle eller en vårdanstalt som använder radioaktiva mediciner.

Inte farligt för människan

I september noterades högre halter av isotopen i fråga i många europeiska länder.

Rosgidromet meddelar nu att isotoputsläppet upptäcktes i Tatarstan och södra Ryssland och att det småningom rörde sig mot Italien och övriga delar av Europa i slutet av september.

Den koncentration av radioaktivitet som har uppmätts i Europa
uppges ändå inte vara farliga för människor.

Lätt förhöja halter av radioaktivitet uppmättes också i Helsingfors

I början av oktober registrerade Strålsäkerhetscentralen små halter
av den radioaktiva isotopen rutenium-106 i Helsingfors.

Rutenium är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen lätta platinametaller. Det används till exempel vid behandling av vissa cancerformer.

Enligt Strålsäkerhetscentralen är de uppmätta halterna i Helsingfors så låga att de inte har någon betydelse varken för människan eller miljön.

Också i Sverige och Norge uppmättes liknande halter.

Greenpeace i Ryssland kräver större öppenhet

Miljöorganisationen Greenpeace uppmanar det ryska statliga kärnkraftsbolaget Rosatom att utreda utsläppet grundligt och publicera information om det som skett i Majak.

Enligt Greenpeace bör åklagare undersöka ett eventuellt döljande av en olycka.

I mitten av oktober kom Rosatom med ett uttalande som citerades i ryska medier.

Då sades det att prover som tagits under perioden 25 september - 7 oktober inte visade spår av rutenium-106 i andra områden än i S:t Petersburg.