Hoppa till huvudinnehåll

Ledande lagman: Svenska servicen i Österbotten inte hotad i och med tingsrättsreformen

Ledande lagman Daniel Allen på Österbottens tingsrätt.
Ledande lagman Daniel Allén på Österbottens tingsrätt. Ledande lagman Daniel Allen på Österbottens tingsrätt. Bild: Yle/Joni Kyheröinen österbottens tingsrätt

Oppositionen har varit orolig över den svenska servicen i och med att man skär ner på tingsrätter i Finland. Men i Österbotten anser man att reformen endast stärker Vasas ställning då det gäller tingsrättsverksamheten.

Riksdagen godkände på onsdagen tingsrättsreformen, vilket innebär att Mellersta Österbottens tingsrätt och Österbottens tingsrätt slås ihop. Då ändras också majoritetsspråket från svenska till finska.

Men det är ingen orsak till oro säger ledande lagman Daniel Allén på Österbottens tingsrätt.

- Jag förstår Svenska Folkpartiets oro över utvecklingen överlag i landet, men för vår del i Österbotten tycker jag inte att den svenska servicen är hotad genom den här reformen.

- För vår del är det ett bra beslut. Vi har redan länge förberett oss för en sådan här utveckling mellan Karleby och Vasa. Vi är beredda på det här och vi ser många fördelar.

Enligt Allén kan man nu skapa en helhet där arbetet kan fördelas jämnare mellan de två orterna och man kan erbjuda en attraktivare arbetsplats för unga jurister som behöver komma in på domarbanan.

Kan finnas en risk på längre sikt

Allén förstår ändå kritkernas tankegångar och medger att det på längre sikt kan underminera och undergräva den svenska servicen.

- Alla våra domare här idag är fullständigt svenskspråkiga och det är unga människor och de kommer vara med länge. Vi har ingen omedelbar risk på det här området, men man kan ge kritikerna rätt i att det på sikt kan finnas en sådan risk.

Han anser ändå att Vasas ställning stärks markant då det gäller tingsrättsverksamheten och då är det inte så stor skillnad vilket språk som är majoritetsspråk.

- Den här tingsrätten som nu uppstår kommer att ge Vasa en starkare position överhuvudtaget i de nationella diskussionerna när det gäller rättsväsendets utveckling. Det betyder att våra svenska och tvåspråkiga idéer kommer att få gehör också i Helsingfors.

Kvot på åtta svenskspråkiga domare

Dessutom kommer man i framtiden att ha en kvot på minst åtta domare som avkrävs en fullständig kunskap i det svenska språket. Men nu blir det lättare att även rekrytera finskspråkiga domare.

- Vi behöver nog få in finska domare också, men naturligtvis kommer vi att se till och värna om att de som är finskspråkiga också har en sådan kunskap i svenska att de kan sitta mål på svenska och skriva domar på svenska.

- Man kommer inte att klara sig i Österbottens tingsrätt på endast finska i framtiden heller. Det här tror jag nog att alla som utnämner domare också är medvetna om och att det kommer att tas i beaktande.

I och med reformen läggs även sammanträdesplatserna i Kristinestad och Jakobstad ner. Det här är inte heller ett problem enligt Allén.

Sessionssalen i Kristinestad har redan lagts ner tidigare på grund av arbetsskyddsorsaker och i Jakobstad har man ett hyreskontrakt som är i kraft fram till 2025.

- Vi kommer nog att sitta i Jakobstad åtminstone så länge som jag är i tjänst. Jag kommer inte att stänga den dörren.

Uppdatering 23.11.2017 kl. 08:18: Rubriken är ändrad från "Ledande lagman: Svenska servicen inte hotad i och med tingsrättsreformen" till "Ledande lagman: Svenska servicen i Österbotten inte hotad i och med tingsrättsreformen".

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten