Hoppa till huvudinnehåll

Pressen på gymnasieeleverna ökar - var femte flicka är utmattad

en ung kvinna har somnat vid sin dator.
en ung kvinna har somnat vid sin dator. utmattning

Skolutmattning är ett växande problem i gymnasierna. Cirka tjugo procent av flickorna känner sig utmattade.

Utmattning är också ett problem bland pojkar i gymnasiet, om än i mindre utsträckning. Närmare tio procent av pojkarna känner att gymnasiestudierna tröttar ut dem.

Uppgifterna framkommer i en kartläggning över gymnasiernas utvecklingsbehov som offentliggjordes i dag, onsdag.

- För första gången ser vi en generation som är mer stressad än den tidigare, säger professor Katariina Salmela-Aro som är en av de sakkunniga bakom rapporten.

Oroväckande trend bland flickor

Enligt Salmela-Aro förknippas gymnasiestudierna ofta med negativa känslor som trötthet, stress och uttråkning.

Kännetecknande är att de negativa känslorna är tongivande i förhållande till positiva känslor som iver och entusiasm.

Oroväckande är att upplevelsen av utmattning ökat bland flickor under de senaste åren.

I dagens läge känner sig 18 procent av flickorna i gymnasiet utmattade. För tio år sedan var motsvarande siffra 14 procent.

Bland pojkarna går det inte att se en motsvarande trend. Färre än tio procent av pojkarna känner sig utmattade. Andelen är i praktiken den samma som för tio år sedan.

Cynism ett sätt att hantera stressen

Enligt Salmela-Aro varierar sättet på vilket studerandena reagerar på känslan av utmattning.

Bland flickorna förknippas utmattningen ofta med en känsla av otillräcklighet.

Hos pojkarna kan utmattningen ta sig uttryck i en känsla av likgiltighet och cynism, säger Salmela-Aro.

Cynismen kan i sin tur leda till att de unga sänker sina ambitioner gällande gymnasieutbildningen. Forskningen tyder på att det här kan ha återverkningar även efter gymnasiestudierna.

Enligt Salmela-Aro är det viktigt att ta utmattningen bland unga på allvar. Återkoppling och handledning är redskap i strävan efter bättre välmående i gymnasierna.

- Det är inte enbart viktigt att fundera på vad man studerar utan också hur man studerar, sammanfattar Salmela-Aro.

Läs också

Hälsa

 • Läkare som påpekar vikten borde också kunna erbjuda hjälp

  Hurdan hjälp erbjuds den som vill ha hjälp med sin övervikt?

  Många överviktiga berättar att vikten ofta tas upp inom hälsovården fastän besöket gäller något helt annat. Ändå kan det vara svårt att få hjälp när man vill ha det. Hur ska läkarna egentligen göra? Vi frågar specialläkare Milla Rosengård-Bärlund.

 • Träning som är kul!

  Om du hör ordet motion eller träning, vad tänker du på då?

  Om du hör ordet motion eller träning, så vad tänker du på då? Är ordet negativt laddat? Är det skolidrotten där du blev vald sist? Är det blod, svett och tårar eller tråkig träning som aldrig tar slut? Isåfall är det dags att tänka om.

 • Nytt superantibiotikum utvecklas av forskare

  En molekyländring har gjorts i vancomycin.

  Forskare har gjort en molekyländring i vancomycin, ett centralt antibiotikum vid behandling av svåra infektioner, uppger FNB. Enligt forskarna gör den nya strukturen det svårt för bakterierna att utveckla resistens.

 • Ser ditt barn på nätporr?

  Allt yngre barn porrsurfar, vissa blir beroende.

  I Sverige är medelåldern för pojkar att första gången medvetet börja konsumera pornografi 12.3 år. De yngsta som uppger att de sett nätporr går på förskolan.

 • Synskadades förbund bekymrat: Man kan inte längre få service av människor

  Kritik mot att biljettförsäljningen upphör i tågen.

  Synskadade är bekymrade över att biljettförsäljningen inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen försvinner. Ordförande för förbundet finlandssvenska synskadade, Sune Huldin, ser det här som ett led i en samhällsutveckling där service som ges av människor minskar. Och det här drabbar synskadade.

 • Ta vara på din sömn!

  Publikens kommentarer om sömn och sömnlöshet.

  Vi frågade er om hur ni sover. Här är era kommentarer och råd kring sömnlöshet.

 • Sömnbrist tär på hjärnan och kroppen

  Speciellt immunsystemet försvagas om du lider av sömnbrist.

  Stresshormoner håller dig vaken. Om du stressar och belastar hjärnan eller gör fysiskt tungt jobb har du ofta stresshormoner kvar i blodet. Då kan det vara svårt att få sömn, säger Tarja Stenberg, sömnforskare vid Helsingfors universitet.

 • Om vi inte sover dör vi

  Viktigt att sova bra på natten för att må bra på dagen.

  Hur vi sover på natten påverkar starkt hur vi mår på dagen – och i livet. Tillfällig sömnlöshet är vanligt och inget att oroa sig för, men om sömnlösheten blir långvarig finns det skäl att söka hjälp. En god sömnhygien med regelbundna vanor hjälper de flesta, i vissa fall kan finnas anledning att låta undersöka sig på en sömnklinik.

 • Är vila nästa stora trend?

  Människan behöver sömn, vila och aktivitet i rätt balans.

  En sömnlös längtar efter sömn, en stressad längtar efter vila. Vi behöver en bra balans mellan sömn, vila och aktivitet. Men hur ska vi uppnå balansen?

 • Bihåleinflammation

  Känn igen symptomen och lär dig vad du ska göra.

  Hur vet man om man har bihåleinflammation? Måste man alltid ta antibiotika för att bli av med den? frågar en läsare. Öron-, näs- och strupspecialisten Johan Hedström svarar.

 • Mykoplasmalunginflammation

  Långvarig hackhosta, feber, ansträngd andning och ovanlig trötthet kan vara tecken på en lunginflammation förorsakad av den lilla mikroben Mycoplasma pneumoniae. Diagnosen kan vara svår att ställa men är viktig för att patienten ska kunna få rätt sorts behandling.

 • Laryngit (”falsk krupp”) hos barn

  Så hjälper du ett barn med andnöd.

  Skällande hosta och andningssvårigheter i samband med en förkylning betyder att infektionen har spridit sig till struphuvudet (larynx). Kall luft underlättar andningen. Om barnet har mycket svårt att andas kan det behöva sjukhusvård.

 • RS-virus hos spädbarn

  Infektionen kan vara livshotande för de minsta.

  RS-viruset, som just nu ger vanliga förkylningssymptom hos vuxna kan vara livshotande för spädbarn. Skydda din baby mot smittan och uppsök läkare om hen blir sjuk.

Nyligen publicerat - Hälsa