Hoppa till huvudinnehåll

Pressen på gymnasieeleverna ökar - var femte flicka är utmattad

en ung kvinna har somnat vid sin dator.
en ung kvinna har somnat vid sin dator. utmattning

Skolutmattning är ett växande problem i gymnasierna. Cirka tjugo procent av flickorna känner sig utmattade.

Utmattning är också ett problem bland pojkar i gymnasiet, om än i mindre utsträckning. Närmare tio procent av pojkarna känner att gymnasiestudierna tröttar ut dem.

Uppgifterna framkommer i en kartläggning över gymnasiernas utvecklingsbehov som offentliggjordes i dag, onsdag.

- För första gången ser vi en generation som är mer stressad än den tidigare, säger professor Katariina Salmela-Aro som är en av de sakkunniga bakom rapporten.

Oroväckande trend bland flickor

Enligt Salmela-Aro förknippas gymnasiestudierna ofta med negativa känslor som trötthet, stress och uttråkning.

Kännetecknande är att de negativa känslorna är tongivande i förhållande till positiva känslor som iver och entusiasm.

Oroväckande är att upplevelsen av utmattning ökat bland flickor under de senaste åren.

I dagens läge känner sig 18 procent av flickorna i gymnasiet utmattade. För tio år sedan var motsvarande siffra 14 procent.

Bland pojkarna går det inte att se en motsvarande trend. Färre än tio procent av pojkarna känner sig utmattade. Andelen är i praktiken den samma som för tio år sedan.

Cynism ett sätt att hantera stressen

Enligt Salmela-Aro varierar sättet på vilket studerandena reagerar på känslan av utmattning.

Bland flickorna förknippas utmattningen ofta med en känsla av otillräcklighet.

Hos pojkarna kan utmattningen ta sig uttryck i en känsla av likgiltighet och cynism, säger Salmela-Aro.

Cynismen kan i sin tur leda till att de unga sänker sina ambitioner gällande gymnasieutbildningen. Forskningen tyder på att det här kan ha återverkningar även efter gymnasiestudierna.

Enligt Salmela-Aro är det viktigt att ta utmattningen bland unga på allvar. Återkoppling och handledning är redskap i strävan efter bättre välmående i gymnasierna.

- Det är inte enbart viktigt att fundera på vad man studerar utan också hur man studerar, sammanfattar Salmela-Aro.