Hoppa till huvudinnehåll

Trafiksäkerheten på Oljevägen i Sibbo har förbättrats men olyckor sker ändå: "Största problemet är bilisterna"

Många bilar i en korsning
Korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen är livligt trafikerad. Många bilar i en korsning Bild: Yle / Fredrika Sundén Nickby,Sibbo,bilar,trafik,brobölevägen

Med jämna mellanrum sker det trafikolyckor i korsningarna längs Oljevägen som löper mellan Borgå och Sibbo. Trafiksäkerheten har förbättrats under årens lopp men det finns fortfarande problematiska ställen.

Under de senaste åren har Yle Östnyland rapporterat om ett tiotal trafikolyckor längs Oljevägen (även kallad Kervovägen). En del av dem har varit dödsolyckor.

Senast i fredags skedde en olycka i korsningen av Brobölevägen och Oljevägen. Du kan läsa mer om olyckan på tidningen Sipoon Sanomats webbplats.

Stefan Borgman bor i närheten av just den korsningen. Han har lagt märke till att trafiken längs Oljevägen har ökat under årens lopp.

– I dagens läge är trafiken livlig. Det gäller både Oljevägen och Söderkulla-Brobölevägen som går i nord-sydlig riktning. I princip korsas Oljevägen av huvudvägen till Nickby centrum, säger Borgman.

Karta över Sibbo
Huvudvägarna till Nickby korsar Oljevägen. Karta över Sibbo Bild: Yle Sibbo,Nickby,kartor,brobölevägen

Enligt Stefan Borgman är Brobölevägen i dåligt skick. På vissa ställen är asfalten undermålig och vägrenen är smal.

– Om man är fotgängare och har ena foten på det vita strecket så har man nästan andra foten i diket. Det finns ingen förbreddning att röra sig på.

Vilka är de största problemen med trafiksäkerheten på Oljevägen?

– Största problemet är nog bilisterna som kör längs vägarna, säger Borgman. Man kan inte köra ut i korsningen om man märker att det kommer bilar. Sikt finns åt alla håll, så jag vet inte om det handlar om oskärpa eller något annat.

Då han rör sig i trafiken har han lagt märke till att bilisterna har blivit lite fräckare än förr. För många räcker det att få ut bilens framparti i korsningen – sedan tycker man att man har gjort sitt, säger Borgman.

Bil kör i korsning
Sibbo kommun har föreslagit en rondell. Bil kör i korsning Bild: Yle / Fredrika Sundén Nickby,Sibbo,Vägskyltar,brobölevägen

Oljevägen och Söderkullavägen i Sibbo är statliga vägar. Det betyder att det är Närings-, miljö- och trafikcentralen (NTM) som ansvarar för underhåll och trafiksäkerhet, inte kommunen.

– Kommunen har gjort framställningar om att förbättra trafiksäkerheten på Oljevägen. Vi har dessutom årliga förhandlingar med NTM-centralen där vi har lyft upp frågan, säger Kaj Lindqvist (SFP) som är ordförande för kommunstyrelsen.

Största problemet är nog bilisterna som kör längs vägarna― Stefan Borgman

Sibbo kommun har bland annat föreslagit att en rondell skulle byggas i korsningen av Brobölevägen och Oljevägen. NTM-centralen har ändå ansett att trafikmängderna inte är tillräckligt stora.

– Vissa saker har gjorts. Bland annat har fartbegränsningen sänkts, trafikkameror installerats och sikten förbättrats genom att avlägsna träd och buskage, säger Lindqvist.

Också Sibboborna har tidigare kommit med förslag om vad som borde göras. En del av förbättringarna som har gjorts har varit på Sibbobornas initiativ.

Fartkamera längs väg med kurvor
Fartkamera längs väg med kurvor Bild: Yle / Fredrika Sundén Nickby,Sibbo,Vägskyltar,oljevägen
Korsning och en vägskylt med texten Nickbyvägen
Korsning och en vägskylt med texten Nickbyvägen Bild: Yle / Fredrika Sundén Nickby,Sibbo,Vägskyltar,nickbyvägen

Kaj Lindqvist konstaterar att trafiksäkerheten trots det är ett problem eftersom det hela tiden sker olyckor på Oljevägen.

Speciellt under vissa klockslag är trafiken extra livlig.

– Då när folk är på väg till och från jobbet, alltså på morgnarna och sena eftermiddagarna, är det stor trafik både på Oljevägen och Söderkullavägen, säger Kaj Lindqvist. Av erfarenhet vet jag att man ibland får vänta länge.

Dessutom är det en hel del tung trafik på Oljevägen. Många av de lastbilar och tankbilar som ska till Sköldvik och oljeraffinaderiet kör den vägen. Lastbilarna har ibland rätt hög hastighet.

Däremot löper största delen av trafiken till Inex Partners logistikcentral i Bastukärr via Lahtisleden, alltså från norr. Kaj Lindqvist tror inte att den belastar Oljevägen särskilt mycket.

Lastbilar kör i vägkorsning
Mycket tung trafik kör längs Oljevägen. Lastbilar kör i vägkorsning Bild: Yle / Fredrika Sundén Nickby,Sibbo,Vägskyltar,Lastbil,tung trafik,nickbyvägen

Stefan Borgman, som bor i närheten av Brobölevägens korsning, säger att trafiksäkerheten förbättrades efter att trafikkamerorna installerades och fartbegränsningen sänktes till 70 kilometer i timmen på vissa avsnitt.

– Man vet att det hela tiden finns film i trafikkamerorna eftersom det blixtrar till med jämna mellanrum, säger han.

Fartkamera vid vägren
Det finns ett antal trafikkameror längs Oljevägen. Fartkamera vid vägren Bild: Yle / Fredrika Sundén Nickby,Sibbo,Trafiksäkerhetskamera,brobölevägen

Stefan Borgman tror ändå att det bästa botet skulle vara att bilisterna skulle vara mer uppmärksamma.

– Det gäller att stanna vid stoppmärket och kolla om det kommer bilar, och kör in i korsningen först då man märker att det är ledigt.

Men Borgman konstaterar att korsningen av Brobölevägen och Oljevägen är knepig, eftersom den är så stor.

– Korsningen är problematisk framför allt för fotgängare och cyklister. Jag tänker främst på skolbarn som måste ta sig över vägen då de ska upp till skolan i Nickby.

Läs mera:

Långtradare genom vindruta

Oljevägen väcker känslor i Sibbo

Efter den tragiska trafikolyckan på Oljevägen i Sibbo i onsdags - där en person miste livet - har vägens farlighet igen diskuterats flitigt bland kommuninvånarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland