Hoppa till huvudinnehåll

Barnombudsman Tuomas Kurttila: ”Lagen borde förbjuda barn att ingå äktenskap”

Kuvassa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.
Kuvassa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Bild: yle, Taisto Lapila Barnombudsmannen (Finland)

Den nuvarande lagen gör det svårt att bekämpa tvångsäktenskap och borde ändras, det anser barnombudsman Tuomas Kurttila.

Att medborgarorganisationerna slår larm om att barn så unga som 14-15 år har fått tillstånd att gifta sig i Finland förvånar inte barnombudsman Tuomas Kurttila, som berättar att han redan länge debatterat ämnet med olika parter.

- Det känns illa att en 14-åring kan gifta sig i Finland. Då debatten om barnäktenskap inleddes i vårt land påpekade jag att det här kan ses i statistiken. Det kom som en överraskning för många, säger Kurttila.

Kurttila är nöjd över att saken verkar tas på allvar, åtminstone utgående från diskussioner med justitieministeriet. Nu väntar han på konkreta åtgärder.

- Förstås hoppas jag nu att lagstiftningen förnyas och att det verkligen sätts stopp för barnäktenskap. Jag anser att personer under 18 år, som enligt FN:s barnkonvention definieras som barn, inte borde ha möjlighet att ingå äktenskap.

”Religiösa samfund måste förändras”

Enligt Kurttila har bakgrunden till äktenskap bland personer under 18 år traditionellt varit att minderåriga blivit gravida. Att ingå äktenskap har varit en hederssak för den blivande mamman och hennes släktingar.

Däremot borde äktenskapet i dagsläget inte vara det huvudsakliga sättet att stöda en ung person i ett nytt livsskede, anser Kurttila.

Nuförtiden är också religiösa samfund en orsak till att minderåriga ingår äktenskap i Finland.

- Det finns religiösa kretsar där unga ingår äktenskap av praktiska skäl, eftersom sällskapande inte är möjligt. Men det kan inte heller vara det rätta tillvägagångssättet. Religiösa samfund måste förändras och fundera på hur de kan bemöta ungas behov, säger han.

Enligt Kurttila borde barnäktenskap inte ses som en lösning på praktiska problem. Det går inte ihop med vår rättskänsla.

- Riskerna som förknippas med tvångsäktenskap är så stora, att med tanke på helhetsbilden är det bäst att Finland som stat inte möjliggör sådant.

Nuvarande lagen försvårar bekämpningen av tvångsäktenskap

Den nuvarande äktenskapslagstiftningen från år 1929 är förlegad, tycker Kurttila, också med tanke på att vi nu också handskas med människor som vuxit upp i andra kulturer.

- Äktenskapslagen uppstod innan vi började tänka på invandring. I dag måste vi utgå från att vissa barn löper risk för tvångsäktenskap, som just nu är svårare att bekämpa på grund av lagen, säger han.

Kurttila menar att den nuvarande lagstiftningen fokuserar på att höra vårdnadshavare, medan barnens och ungas åsikt inte är centrala på samma sätt.

- Därför uppstår en risk för att barnet utsätts för vuxnas påtryckningar när det gäller att ingå äktenskap.

Också förälskade 17-åringar måste tas på allvar

Samtidigt påpekar barnombudsmannen att barnäktenskapen minskat stadigt under åren.

- Också med tanke på det borde lagen uppdateras. Lagstiftningen borde motsvara den syn på barnens rättigheter vi har i dag, år 2017, säger Kurttila.

Man hinner vara gift, barn måste uppmuntras att vara barn

Ändå tycker Tuomas Kurttila att det är viktigt att samhället inte kör över barnen, utan också lyssnar på och diskuterar också med de unga som inget hellre vill än att gifta sig.

- De förälskade 17-åringarna måste också tas på allvar. Men med tanke på helhetsbilden vore det ändå bra att också de skulle få vänta. Man hinner vara gift, barn måste uppmuntras att vara barn.

Läs mera:

Barn ingår äktenskap i Finland - staten ger årligen tiotals minderåriga dispens

Det strider mot barnkonventionen att Finland ger minderåriga dispens att gifta sig. - Absurt, säger bland andra Unicef Finland och Förbundet för mänskliga rättigheter.

Läs också