Hoppa till huvudinnehåll

Flera taxichaufförer har nyligen dömts för sexualbrott – deras körtillstånd dras inte in automatiskt

Taxi
Taxichaufförer som döms för brott kan fortsätta köra. Polisen, som kan dra in körtillstånd, får inte automatiskt reda på om en taxichaufför döms. Taxi Bild: Hanna Poikolainen radiohuset

Inom lite på en månad har tre taxichaufförer i huvudstadsregionen dömts för sexualbrott. Polisen, som kan dra in taxichaufförers körtillstånd, får inte automatiskt reda på om en chaufför döms och därmed kan en dömd chaufför fortsätta köra taxi.

Efter att den manliga passageraren stigit av taxin i Stapelstaden i Helsingfors efter en krogkväll bad taxichauffören att den kvinnliga passageraren skulle sätta sig bredvid honom framme i taxin. Chauffören och kvinnan pratade.

I något skede märkte kvinnan att taxichaufförens penis var framme. Chauffören styrde kvinnans hand mot penisen. Hon minns inte om hon rörde vid den, men hon lämnade taxin direkt. Hon sprang tiotals meter men chauffören kom efter henne och stack in handen i hennes byxor och in i henne.

Kvinnan tror att hon skrek och situationen avbröts då någon blinkade med körljusen på parkeringsplatsen, där taxin stod parkerad. Kvinnan sprang därefter hem.

Helsingfors tingsrätt dömde chauffören för våldtäkt till ett år och sex månaders villkorligt fängelse. Helsingfors hovrätt fastställde domen på torsdagen. Domen kan ännu överklagas till Högsta domstolen.

Taxichaufför förgrep sig på person med funktionsnedsättning

Förra veckan dömde Esbo tingsrätt en taxichaufför för sexuellt antastande till 60 dagars villkorligt fängelse. Mannen strök en kvinnlig kund mellan benen utanpå kläderna. Han lovade choklad som belöning åt kvinnan, som har en form av funktionsnedsättning.

Tidigare i oktober dömde Helsingfors tingsrätt en taxichaufför till 40 dagsböter på sammanlagt 920 euro för sexuellt antastande. Chauffören strök två gånger med handen längs med den kvinnliga kundens lår.

Helsingfors hovrätt
Helsingfors hovrätt ändrade inte på tingsrättens dom. Taxichauffören döms till ett och ett halvt års villkorligt fängelse för våldtäkt. Helsingfors hovrätt Bild: YLE/ Christoffer Gröhn hovrätten i helsingfors

Domar meddelas inte automatiskt till polisen

De här för sexualbrott dömda taxichaufförerna kan i princip fortsätta köra taxi om inte polisen får reda på att de har dömts.

På Helsingfors hovrätt meddelar man att torsdagens våldtäktsdom mot taxichauffören inte automatiskt meddelas till polisen, som kan dra in körtillstånd.

Överkommissarie Vesa Hietala, som har hand om tillståndsärenden vid Helsingforspolisen, säger att polisen måste vara aktiv för att få information om att en taxichaufför dömts för brott.

– På tillståndsenheten går vi igenom de brott som har kommit till polisens kännedom. Om där finns personer som till exempel har körtillstånd för taxiförare reagerar vi, speciellt om personen misstänks för ett allvarligt brott, som våldtäkt. Då kan tillståndet dras in temporärt och när domen ges fattas det slutliga beslutet, säger Hietala.

Hur är det då med en taxichaufför som misstänks för sexuellt antastande? Dras körtillståndet in fastän chauffören inte har dömts?

– Det kan vara svårt att bevisa om bara chauffören och kunden varit i bilen. Vi kan inte ha en skarp linje och dra in körtillståndet temporärt då det kan leda till att en oskyldig person lider ekonomisk skada. Vi måste alltid göra en bedömning om vi ingriper direkt eller om vi väntar på att domen har vunnit laga kraft.

Men det finns ingen automatik i att det kommer till er kännedom då en taxichaufför dömts och domen vunnit laga kraft?

– Informationen om domar kommer till polisen. Men så galet som det låter så kommunicerar inte myndigheters olika system med varandra och informationen kommer inte automatiskt till våra datorer. Polisen måste vara aktiv för att få informationen.

För att få taxitillstånd krävs "gott anseende"

En aspekt är att en taxichaufför som kör i Esbo kan dömas för sexualbrott i Helsingfors och då är det olika polisinrättningar som utreder brottet och som tar ställning till chaufförens körtillstånd.

Enligt överkommissarie Vesa Hietala är det ovanligt att polisen drar in taxichaufförers körtillstånd på grund av brott. Han uppskattar att det handlar om under tio fall per år.

Körtillståndet beviljas av trafiksäkerhetsverket Trafi, medan Närings- trafik och miljöcentralen beviljar taxitillstånd till taxiföretagare. En företagare kan ha flera bilar.

För att få taxitillstånd finns enligt lagen krav på gott anseende, som innebär att personen inte ska ha dömts till fängelsestraff eller bötesstraff under de senaste åren. Hur lång tid det ska ha gått från en dom till att tillstånd beviljas beror på hur strängt straffet varit.

"Kommer sexualbrott till vår kännedom kan chauffören inte fortsätta"

Taksi Helsinkis vd Jari Kantonen säger att man ser allvarligt på domar för sexualbrott.

– Om det kommer till vår kännedom fortsätter chauffören garanterat inte, säger Kantonen.

Men om någon av era chaufförer har dömts för våldtäkt eller sexuellt antastande, kommer det automatiskt till er kännedom?

– Nej det gör det inte, vilket är en dålig sak.

I princip kan en av era taxichaufförer bara betala dagsböter för sexuellt antastande och därefter fortsätta köra?

– Jo, det är möjligt.

Om någon av de dömda chaufförerna kört för Taksi Helsinki, som förmedlar taxibilar i hela huvudstadsregionen, är oklart.

Sista meningen lades till 23.11 kl.21.05.