Hoppa till huvudinnehåll

Fyra nya skyddshem öppnas nästa år

Skyddshemmet i Karleby.
Skyddshemmet i Karleby. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén karleby mödra- och skyddshem

Fyra nya skyddshem ska öppnas i Finland under år 2018. Skyddshem som erbjuder krishjälp vid familje- och partnervåld öppnas i Esbo, Tammerfors, Seinäjoki och Tavastehus.

Behovet för nya skyddshem uppges vara stort, uppger Förbundet för mödra- och skyddshem.

Skyddshemstjänsterna tilldelades fyra miljoner euro extra ur statsbudgeten, vilket räcker till fyra nya skyddsenheter.

Således ökas antalet platser i skyddshemsnätverket på riksnivå från 143 till 185.

– Vi har haft alldeles för lite skyddshemstjänster att erbjuda. Det största behovet för tilläggsplatser finns i de större städerna, säger förbundets generalsekreterare Riitta Särkelä.

Till och med hälften av alla som försökt söka skydd på ett hem har blivit utan plats, säger Särkelä.

De nya skyddshemmen placeras på orter där behovet är störst; det vill säga i områden som helt saknar ett skyddshem eller i städer där antalet skyddshemsplatser är för litet i förhållande till antalet invånare.

En säker plats som ger råd och stöd

Skyddshemmen erbjuder krishjälp för personer som upplevt våld eller som hotats med våld inom familjen eller i parrelationen. Konkret rådgivning och stöd i den akuta situationen ges vid hemmen.

Det erbjuds också psykologisk hjälp till den som upplevt våld, och personalen försöker se till att barnen får hjälp att behandla sina traumatiska upplevelser.

Det finns personal på plats dygnet runt i hemmen, som brukar vara rätt små och hemlika enheter.

Man kan kontakta ett skyddshem när som helst och ta sig dit antingen ensam eller tillsammans med sina barn vilken tid på dygnet som helst.

År 2016 fick inalles 2 227 personer hjälp i förbundets 11 skyddshem. Av dem var 1 075 barn och 1 080 kvinnor. Det finns sammanlagt 23 skyddshem i Finland.

STT