Hoppa till huvudinnehåll

Malax vill utreda möjligheter till tvåspråkig skola - "Ligger i tiden"

Närbild på en elevs hand som skriver i matematikboken.
Arkivbild. Närbild på en elevs hand som skriver i matematikboken. Bild: Mostphotos Tvärhand,skolan (fenomen),matematik,undervisning,elever

Malax kunde i framtiden erbjuda kommuninvånarna tvåvägsspråkbad eller rentav en tvåspråkig skola. I dagsläget är de finskspråkiga barnen i kommunen för få, men frågan ska utredas.

Bildningsnämnden i Malax tog på sitt möte under onsdagskvällen ställning till en motion om att starta en tvåspråkig skola eller tvåvägsspråkbad i kommunen.

- Vi hade en väldigt givande diskussion och tyckte att den här frågan är värd att undersöka närmare, säger Carola Bengs-Lattunen (SFP) som är nämndens ordförande och en av dem som lämnat in motionen.

Samtidigt står det klart att det mesta är osäkert. Den finskspråkiga befolkningsgrunden i kommunen är alltför liten i det här skedet. Den finskspråkiga skolan i kommunen har åtta elever.

Kommunen har utöver det också ett par tvåspråkiga avdelningar inom dagvården.

- För att tvåvägsspråkbad eller en tvåspråkig skola ska fungera och bli bra borde det ligga någonstans kring fifty-fifty mellan språkgrupperna har vi förstått, säger Bengs-Lattunen.

Vad tycker kommuninvånarna?

Bengs-Lattunen framhåller ändå att Malax är en växande kommun och att även samarbete med kringliggande kommuner vore en möjlighet.

- Kommunen utvecklas ständigt, nu har vi bostadsområdet Söderfjärdsbacken på gång.

Härnäst ska Malax därför höra vad grannkommunerna Vasa och Korsholm anser, om det finns intresse för ett samarbete. Nämnden beslöt också att kommuninvånarna ska få svara på en enkätundersökning i frågan.

- Vi tycker ju att det här är något som ligger i tiden. Men nu vill vi veta vad Malaxborna tycker och visar det sig att intresse saknas så då är det ju självklart att det inte blir något av det hela, säger Carola Bengs-Lattunen.

Malax kommun har drygt 5500 invånare. Tio procent av Malaxborna är finskspråkiga.

Läs också