Hoppa till huvudinnehåll

Svenskspråkig service lider när tingsrätten flyttar till Esbo

Tingsrätten i Ekenäs.
Kansliverksamheten i Ekenäs ska flytta till Esbo. Tingsrätten i Ekenäs. Bild: Yle/Malin Valtonen ekenäs tingsrätt,Ekenäs

Den svenskspråkiga servicen kommer att bli sämre då Västra Nylands tingsrätt läggs ner och verksamheten flyttar till Esbo. Orsaken är att en stor del av personalen inte har möjlighet pendla till huvudstadsregionen.

Antalet tingsrätter minskar från 27 till 20. Det betyder bland annat att den största delen av verksamheten i Västnyland försvinner och koncentreras till Esbo.

Hittills har det ordnats rättegångar i Raseborg, Lojo och Kyrkslätt. Det enda som återstår efter reformen är tingssalarna i Ekenäs.

Kanslipersonalen har jobbat i Ekenäs och Lojo, men deras jobb flyttar nu till Esbo.

Personalen vill inte pendla

Lagman Klaus Ekelund som är chef för Västra Nylands tingsrätt är kritisk till tingsrättsreformens innehåll som riksdagen nu har godkänt.

Det har visat sig vara problematiskt att rekrytera svenskspråkig personal i huvudstadsregionen, säger han.

- Min erfarenhet är att det inte är många vid kansliet i Esbo som kan svenska. Jag förstår inte hur det ska bli bättre i framtiden.

Rättsalen i Västra Nylands tingsrätt.
Den enda verksamhet som kommer att vara kvar i Västnyland sker i tingssalarna i Ekenäs. Rättsalen i Västra Nylands tingsrätt. Bild: Yle/Robin Lindberg tingsrätten i västra nyland,Raseborg,Ekenäs

Meningen är att ingen ska bli av med sitt jobb på grund av reformen. Regeringen har också räknat med att den svenskspråkiga servicen i huvudstadsregionen automatiskt förbättras då personalen från Raseborg flyttar dit.

Men eftersom det med kollektivtrafik tar 1 timme och 40 minuter för en Ekenäsbo att ta sig till tingsrätten i Esbo är det här inte alls hugget i sten.

- Jag betvivlar att personalen i praktiken flyttar eftersom det är väldigt besvärligt, säger Klaus Ekelund.

För trångt i Esbo

I det här skedet är planen att tingsrättsreformen träder i kraft 1.1.2019.

Men Klaus Ekelund tror inte att personalen från Västra Nylands tingsrätt kan flytta till Esbo redan då. Orsaken är att det redan nu är trångt i Esbo.

Det finns 50 personer på Västra Nylands tingsrätt och i Esbo jobbar drygt 80 personer.

- Denna mänskomängd ryms inte i Esbo. Flytten kommer att innebära mera kostnader och dröjsmål eftersom det dröjer innan nya lokaler kan färdigställas, säger Ekelund.

Eftersom personalen från Västra Nylands tingsrätt högst sannolikt inte kan flytta till Esbo den 1.1.2019 förstår han inte heller varför lagen måste träda i kraft redan då.

Den fysiska platsen har en stor betydelse

De fem tingssalarna i Ekenäs kommer att användas också efter tingsrättsreformen, medan all verksamhet flyttar från Lojo.

Klaus Ekelund menar att det fortfarande spelar en stor roll var tingsrätterna och kanslierna finns helt fysiskt.

- Man ska för det mesta komma till sina rättegångar. I framtiden finns det säkert mera videorättegångar, men det är inte någon universalmedicin. Vi måste fortfarande höra olika parter och vittnen i tingssalen.

Positivt att domare kan specialisera sig

Även om Klaus Ekelund är kritisk till tingsrättsreformen hittar han också positiva sidor med den. Bland annat kan det öppna möjligheter för domare att specialisera sig, säger han.

- Kanske vissa grejer kan rationaliseras i en stor enhet. Men byråkratin kan också bli större, så man kanske inte vinner på det.

Reform om indrivningsärenden under arbete

För tillfället är en lag om indrivningsärenden också under arbete. Den går hand i hand med tingsrättsreformen, men håller ändå inte samma tidtabell.

Västra Nylands tingsrätt har haft 12 000 så kallade massärenden eller summariska ärenden varje år. Det handlar om att man driver in folks skulder utan någon större rättegång.

Planen är nu att koncentrera alla de här ärendena till det kommande Östra Nylands tingsrätt i Vanda.

- Det är en stor reform redan med tanke på hur mycket sådana ärenden det bara finns i Helsingfors.

En hög med mynt ovanpå en räkning på 118 euro.
Västra Nylands tingsrätt har skött cirka 12 000 summariska ärenden per år. En hög med mynt ovanpå en räkning på 118 euro. Bild: Ismo Pekkarinen pengar,ekonomi,euro,bank,hushåll,räkning,fakturor,fakturering,mynt,Indrivning,återkrav,fattigdom

Vid Västra Nylands tingsrätt har fem personer jobbat med indrivningsärenden och det är oklart om de ska flytta till Dickursby eller Hyvinge.

Frågan är fortfarande öppen och nu väntar man på att regeringens proposition ska publiceras om den saken.

Han menar att Vanda tingsrätt borde få möjligheter att planera för den kommande verksamheten med tiotals nya anställda enbart för summariska ärenden.

- Jag tycker att de här reformerna borde gå tidsmässigt hand i hand, säger Klaus Ekelund.

Artikeln baserar sig på en intervju av Malin Valtonen.