Hoppa till huvudinnehåll

Hjälp familjer via luciainsamlingen

Barn leker med grön leksakstraktor i plast.
Barn leker med grön leksakstraktor i plast. Bild: Mostphotos pojkar,småbarnsfostran,kreativitet,barnträdgårdslärare,leksaker,traktorer,förskola

Det kan köra ihop sig i en barnfamilj av många olika orsaker, och då kan vardagen bli för tung att klara av. Vårt vårdsystem har inte alla gånger resurser att hjälpa dessa familjer och då behövs andra aktörer.

Tongåvan är också i år med i luciainsamlingen, som Folkhälsan arrangerar. Den pågående insamlingen har varit igång sedan 2014. I fjol samlades det in 140 000 euro.

Folkhälsan har utvecklat flera olika verksamhetsformer som stöd för familjer då vardagen känns tyngre än man väntat sig. Verksamhetsformer som lappar på där det officiella systemet inte fungerar just nu.

Hjälp då vardagsrutinerna rubbas

Arbetslöshet, sjukdom eller brist på hjälpande nätverk är exempel på orsaker som kan göra att de vardagliga rutinerna känns övermäktiga i en barnfamilj.

Mamma och pappa kan bli så utmattade att föräldraskapet känns helt övermäktigt. Att inte orka är ingalunda ett tecken på dåligt föräldraskap, men trots det känner många skam över att be om hjälp.

För dessa familjer finns olika verksamhetsformer som delvis eller helt och hållet finansieras med pengar som kommer in via luciainsamlingen.

Scouter tar mat.
Scouter tar mat. Bild: Yle/Fredrik Häggman mat,läger,scouter,Kimito

Föräldrar får pusta ut på Familjekraft-läger

En form av stöd är Familjekraft-lägren som arrangeras tre gånger per år: vid höstlovet, sportlovet och i början av sommaren så att lägren inte ska störa barnens skolgång.

På lägren träffas familjer där de får vila, föräldrarna har diskussionsgrupper medan barnen under tiden är med lekledare.

För barnen har det i många fall gett ett livslångt minne av att ha fått ett aktivitetsfyllt lov, i synnerhet om familjen lever med ekonomiska svårigheter.

Stöd också för inflyttade

Det har också ordnats träffar för nyanlända familjer där man tillsammans exempelvis funderar kring föräldraskap och hur man i Finland ser på barnuppfostran.

Det har bland annat diskuterats om att barnaga är förbjudet i vårt land och att våra tonåringar inte flyttar hemifrån genast de fyller 18 och aldrig ser sina föräldrar igen.

På träffarna tar man också fasta på fina och värdefulla traditioner som invandrarna har.

Barn behöver stöd då de sett våld i hemmet

En annan stödform för familjer är en arbetsmetod som kallas Trappan och kommer från Sverige. Den går ut på att tala med barn som har upplevt och sett våld i hemmet.

I praktiken betyder det en samtalsstund med barn utan att det är fråga om någon behandling eller utredning.

Flicka lutar huvudet i knäna och ser ledsen ut.
Flicka lutar huvudet i knäna och ser ledsen ut. Bild: Anki Höglund/Mostphotos flickor,sorg,ängslan,barn,sommar,utanförskap,ungdomar,känslor,problem,alkoholism,missbruk,familjevåld,Skilsmässa,alkoholdrycker,bekymrad

Folkhälsan har inte sådana grupper i egen regi men de utbildar kommunernas familjearbetare och familjerådgivare, skolkuratorer och personal på rådgivningar.

Trappan-arbetet startade i samband med luciainsamlingarna 2008–2010

Kamratstöd för tonårsföräldrar och blivande mammor

För många föräldrar kan det kännas utmanande att ha tonåringar. Frigörelseprocessen är en ny situation för alla parter och kan bli väldigt jobbig.

Föräldrar kan få stöd av gruppsamtal då de får uppleva att de inte är ensamma i sin situation.

Att få ett barn är omvälvande och varje förälder vill bli en så bra förälder som möjligt. Under graviditeten uppstår det många frågor kring förändringar i kroppen och hur man kan ge babyn bästa möjliga förhållanden att utvecklas från.

Graviditet.
Graviditet. Bild: Antti Eintola / Yle graviditet,magen,randigt

Reflektion i grupp bland gravida mammor har visat sig vara en trygghetsstärkande metod vid sidan av mödrarådgivningens service.

Hittills har Mammakraft-grupper erbjudits gravida i allmänhet, men Folkhälsan kommer att testa och utveckla verksamheten för grupper i riskzonen.

Stöd luciainsamlingen via något av bankkontona:

Aktia FI12 4055 1120 0450 79

Nordea FI64 1562 3000 1093 32

Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

eller betala via MobilPay till numret 1312.

Läs också

Nyligen publicerat - Vega