Hoppa till huvudinnehåll

Kari Haakana: Hela Yle Arenan öppnas för finländare som rör sig inom EU

Yle Areenan palvelupäällikkö Kari Haakana
Yle Areenan palvelupäällikkö Kari Haakana Bild: Pauli Boström / Yle Yle Arenan,Kari Haakana

En av de största förändringarna på Yle Arenan nästa år är att vi tar i bruk EU-förordningen om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster. Det innebär att finländare som rör sig inom EU kan titta och lyssna på Yle Arenan precis på samma sätt som hemma.

EU-förordningen om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster gäller främst webbtjänster som tillhandahålls mot betalning, men Yle vill ge bästa möjliga service till finländarna och införa portabilitet också för Yle Arenan.

För att det här ska vara möjligt behövs vissa förändringar på Arenan. Den viktigaste av dem gäller användningen av Yle Profil. För att kunna få allt innehåll på Arenan då du rör dig inom EU men utanför Finlands gränser måste du använda Yle Profil. Det är ändå möjligt att använda Yle Arenan utan inloggning även i fortsättningen.

I Yle Profil kontrolleras att registrerade användare har en permanent bostadsort i Finland. Kontrollen görs med identifieringstjänsten Suomi.fi, där Yle Profil får information från Befolkningsregistercentralen om användarens hemkommun är i Finland. Kravet baserar sig på EU-förordningen om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster, enligt vilken en tjänst ska kunna kontrollera den EU-stat där användaren är fast bosatt.

EU-förordningen innebär med andra ord inte att vi i Finland ska kunna titta eller lyssna på alla Arenaliknande tjänster som finns inom EU eller att alla EU-medborgare ska kunna ta del av innehållet på Yle Arenan. Innehållet i en tjänst är öppet i personens hemland och i ett annat EU-land förutsatt att personen kan identifieras och har rätt att använda tjänsten utifrån sin hemort.

EU-förordningen gäller endast i medlemsstaterna, vilket i praktiken betyder att allt innehåll på Arenan inte heller i framtiden är tillgängligt då man rör sig utanför EU, trots att Finland är det land man bor i.

Arbetet för att möjliggöra portabilitet av innehåll på Arenan har redan satt igång.

Yle har för avsikt att ge registrerade användare av Yle Arenan möjlighet att använda tjänsten inom EU under nästa år. Den tidigaste möjliga tidpunkten är 1 april 2018 då förordningen träder i kraft. För att Yle Arenan ska kunna öppnas för dig som bor i Finland och rör dig inom EU måste vi säkerställa att alla bakgrundssystem, från registrering till distribution, fungerar. Därför är det omöjligt att i dagsläget ge ett exakt datum.

För närvarande kan du titta och lyssna på över 80 procent av innehållet på Yle Arenan också utomlands. Upphovsrättsavtalen för program medför restriktioner för distributionen av innehåll utanför Finland.

Kari Haakana
Chef för Yles Arenatjänster