Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnor mobbas och trakasseras i armén - men biter ihop och kämpar på

Soldat i krigsövning
Arkivbild. Soldat i krigsövning Bild: YLE/Maria Helsing övning

Varannan kvinna som utfört militärtjänst har mobbats och var fjärde har blivit sexuellt trakasserad.

Trots alla dessa negativa erfarenheter har den här sortens beteende minskat då man jämför med en utredning som gjordes 2011, sägs det i en rapport.

I vilken som helst annan organisation skulle resultatet ändå vara bedrövligt.

Jag vågade inte berätta om det

- Jag har aldrig varit med om något liknande då det gäller psykiskt illamående, säger fotografen Henna Liimatainen.

Hennes tjänstgöringstid i armén tog slut i somras. I fjol genomgick hon underofficersskolan där hon utsattes för långvarig mobbning.

Liimatainen säger att hon ursprungligen hade föreställt sig att hon skulle kunna utföra sin värnplikt jämbördigt tillsammans med de andra.

Hon var motiverad, kompetent och full av iver att utföra sina uppgifter på rätt sätt.

Enligt Liimatainen kan man nog ta emot småfräcka kommentarer även om det är riktat mot det kön man tillhör. Hon blev ändå nästan dagligen systematiskt utesluten.

Hon fick inga order om att göra något och hon lämnades utanför övningar. Till slut bröt hon samman.

"Jag var rädd för att mina överordnade skulle ge mig skulden"

Henna Liimatainen säger att det största problemet är den stora respekten för auktoritet.

- Man kan inte säga emot en överordnad. Man kan inte säga att man blivit illa behandlad.

- Jag borde ha gjort det men jag förstod inte att göra det.

Liimatainen till och med förbjöd de övriga kvinnliga beväringar som hon delade stuga med att prata om sina erfarenheter med personalen.

- Jag var rädd för att mina överordnade skulle ge mig skulden.

Enligt Liimatainen blev många andra utsatta för sexuella trakasserier.

- I mitt fall var det närmast fråga om mobbning.

Liimatainen är en av de få som går ut med sina erfarenheter offentligt.

Hon har också beskrivit sina upplevelser i försvarsmaktens egen tidning.

- Människor vill sluta sina ögon för sanningen. Jag talar ut eftersom jag inte sluter ögonen.

Det här gäller bara mig. Inte utsätts andra för det.― Kvinnor som intervjuats

Suvi Kouri skriver i sin doktorsavhandling vid Jyväskyläs universitet om kvinnors anpassning till militären.

Hon har intervjuat kvinnor som beskriver hur de blivit mobbade. En del har blivit utsatt för sexuella trakasserier.

Kvinnorna trodde alla att de var undantag - att de var "ett enskilt fall".

- De bedömde att det som de utsattes för inte skedde på andra håll och att ingen annan var drabbad.

Huvudstaben: Mobbning och trakassering motarbetas

Vid Huvudstaben förhåller man sig synnerligen allvarligt till trakasserier, försäkrar specialplanerare Esa Janatuinen vid Huvudstabens utbildningsenhet.

Han erkänner att det fortfarande förekommer för mycket negativt beteende - även om det har minskat, och att de kvinnliga beväringarna är speciellt utsatta.

- Det behövs jämställdhet.

Han konstaterar att kvinnor avviker från mängden och syns ganska bra i en grupp med män.

De utför dessutom sin militärtjänst frivilligt, och det kan påverka många mäns inställning till kvinnor. Kvinnor värderas inte nödvändigtvis så högt.

Kvinnor måste göra sig förtjänta av sin plats med hjälp av goda prestationer.

Kvinnorna får inte samma stöd av det övriga gänget som männen får, bedömer Janatuinen.

Svårt att ingripa om man inte vet att problemen finns

Enligt honom försöker man dock inom försvarsmakten kontinuerligt arbeta extra mycket för att mobbning och trakasserier skulle anmälas till personalen.

Problemet är enligt Jantuinen att så många låter bli att tala om det.

- Det finns klarar regler för hur man kan ingripa vid problem men det är svårt att ingripa om man inte känner till att problemen finns.

Beväringarna får undervisning i jämställdhetsfrågor, påpekar Janatuinen.

I övriga nordiska länder har man kunnat konstatera att gemensamma stugor för män och kvinnor minskar på mobbningen.

- Då antalet kvinnor ökar i armén kommer attityderna att förändras, tror Janatuinen.

Artikeln är baserad på Heikki Valkamas artikel för Yle Uutiset.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes