Hoppa till huvudinnehåll

Vad kan vi lära av Sveriges erfarenheter av valfrihet i vården? Vi sammanfattar i 5 punkter!

Anka som funderar vilken vårdinrättning den ska välja
Anka som funderar vilken vårdinrättning den ska välja Bild: Yle valfrihet,Social- och hälsovårdsreformen (Sote),finlandssvenskar

Hur har valfriheten i vården fungerat i Sverige? Vad kan Finland lära sig av de svenska erfarenheterna av fritt vårdval?

En färsk rapport lyfter fram likheter och skillnader mellan hälsovården i Sverige och Finland.

Vi sammanfattar innehållet i rapporten i fem punkter.

1. De unga och friska är nöjda med valfriheten

Efter att valfriheten infördes har tillgången på hälsovårdstjänster ökat i Sverige. Problemet är att tjänsterna är ojämnt fördelade.

I städerna där det bor många unga har tillgången på tjänster ökat mest.

Föga överraskande är de som är välbärgade och relativt friska mest nöjda med valfriheten. I den här gruppen utnyttjas möjligheten att byta vårdinrättning aktivt.

Omvänt är ekonomiskt utsatta människor oftare missnöjda med vården. Det utnyttjar inte heller valfriheten i stor utsträckning.

2. Läkarbesöken ökar i och med valfriheten

En kvinna och en läkare.
En kvinna och en läkare. Bild: Lev Dolgachov läkare,hälsovård,sjukvård,patient,patienter,vård

Som en följd av att vårdinrättningarna blivit fler har även användningen av tjänsterna ökat i Sverige.

Ökningen märks både i det sammanlagda antalet enskilda klienter inom primärvården samt i form av en ökning i det totala antalet läkarbesök.

I Stockholm ökade besöken till hälsocentralerna med 35 procent mellan 2005 och 2012.

Mest ökade antalet besök under det första året efter att systemet med valfrihet tagits i bruk i Stockholm.

3. De som har många sjukdomar kan hamna i kläm

En yngre person håller en äldre person i handen.
En yngre person håller en äldre person i handen. Bild: Mostphotos äldre,hälsa,åldringar,pensioner,sjukvård,sjukskötare,Rynka,senior,grandmother,Äldste,elderly,care,Beröring,Tvärhand,eutanasi

För personer med många sjukdomar har den ökade valfriheten inte medfört några förbättringar. Tvärtom.

Forskningen tyder på att multisjuka personer snarare fått det sämre efter att systemet med valfrihet togs i bruk i Sverige.

En rapport från 2016 visar att det blivit svårare att få heltäckande och integrerad vård inom ramen för valfriheten.

För att garantera vårdkontakten för äldre kunde det vara befogat att se över valfrihetsbestämmelserna, slår rapporten fast.

4. Det blir tufft för landskapen att ordna valfriheten

Symbolbild föreställande en blodtrycksmätare och en hög med sedlar.
Symbolbild föreställande en blodtrycksmätare och en hög med sedlar. Bild: Ismo Pekkarinen / All Over Press hälsovård,hälso- och sjukvård,hälsa,sjukvård,läkare,pengar

I Sverige tog landstingen över ansvaret för hälsovården flera årtionden innan systemet med valfrihet togs i bruk.

I Finland är svårighetsgraden betydligt högre då landskapsmodellen och valfrihetssystemet ska köras in samtidigt.

Uppgiften blir inte lättare av att de finska landskapen är betydligt mindre än de svenska landstingen.

Samtidigt är de svenska landstingens långa historia också en black om foten, konstaterar rapporten.

Bland annat har de olika arbetskulturerna och systemen i landstingen bidragit till att det varit svårt att utvärdera erfarenheterna av valfriheten i vården.

5. Utbytet av information och gott ledarskap i nyckelroll

Slutsatsen i rapporten är att Finland har goda förutsättningar att bygga upp en fungerande valfrihetsmodell.

För att valfriheten ska ge önskat resultat är det ändå viktigt att samla in jämförbar data från hela landet. Endast då har klienterna möjlighet att utnyttja sin valfrihet till fullo.

Landskapen bör också ha tillräckliga möjligheter att fatta självständiga beslut som berör det egna området.

En förutsättning för det här är att ledarskapet inom landskapen håller hög nivå, påpekar rapporten.

Valfriheten inom social- och hälsovården diskuteras vid i ett seminarium på Hanaholmen i dag, fredag. Evenemanget ordnas i samarbete med Hanaholmen, Sitra och Hanken Centre for Corporate Governance.

Läs mera:

Mitt barn har öronvärk, vad ska jag göra? Fem exempel på hur valfriheten kommer att märkas i din vardag

Kundens valfrihet i vården är en invecklad helhet som fått politikerna att råka i luven på varandra. I grunden handlar reformen ändå om människors rätt till kvalitativ vård. Kommer valfriheten att fungera i praktiken?

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes