Hoppa till huvudinnehåll

Flerspråkighet ökar förståelse och bygger broar

Symbolser för olika väder med engelsk text.
Det finns många olika sätt att lära sig språk. Ett sätt är dagvård på främmande språk. Symbolser för olika väder med engelsk text. Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen språkkunskap,Språkdusch

Språk bygger broar mellan människor och ökar vår förståelse för andra länder och kulturer. Språkforskare Anna Slotte tycker det är naturligt att ta in främmande språk genast i första klass.

EU-länderna satte redan i början av 2000-talet som gemensamt mål att alla ska kunna två språk utöver modersmålet.

EU motiverar målsättningen med att språk bygger broar mellan människor och ökar vår förståelse för andra länder och kulturer.

Dessutom är flerspråkighet en konkurrensfaktor på en allt mera globaliserad arbetsmarknad.

Ingen orsak att vänta med språket

Eftersom många barn lever i en två- eller flerspråkig värld utanför skolan anser språkforskare Anna Slotte att det är naturligt att ta in främmande språk genast i första klass.

- Det finns en naturlig nyfikenhet och ingen orsak att vänta med språket.

Språkbad, språklinjer och fritidsintressen är möjliga platser där barn kan komma i kontakt med olika språk. Lättast är det att lära sig språk som barn på ett lekfullt sätt.

Det viktiga i den tidiga språkinlärningen är inte grammatiken, utan kommunikationen.

- Det ska vara mycket muntligt och kopplat till verkligheten, säger Slotte.

Anna Slotte i studion.
Anna Slotte säger att ett starkt modersmål ger bättre förutsättningar att vi lär oss andra språk. Anna Slotte i studion. Bild: Yle/Camilla Kivivuori forskare,anna slotte

Dagis på engelska för femåringar

Att sjunga, leka och lära sig saker på engelska är vardag på Vaasa English Playschool. Barnen på Playschool är mellan fem och sex år gamla.

Tanken är att barnens modersmål i det skedet är så pass rotat att det finns goda förutsättningar att lära sig ett nytt språk.

- Vår verksamhet ser ut som på vilket daghem som helst, men vårt arbetsspråk är engelska. Vi använder oss mycket av kroppsspråk, visualiserar och använder bilder för att barnen ska förstå oss, säger barnträdgårdslärare Katarina Svanfors.

Skylt med klädhängare.
Många tydliga skyltar underlättar inlärningen vid språkbad. Skylt med klädhängare. Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen daghem,språkbad

Personalen talar engelska med barnen och varandra. Barnen pratar inledningsvis ofta finska sinsemellan, men efter några månader hör personalen allt mer engelska bland barnen.

Det finns också andra alternativ än dagvård för att lära sig fler språk. Svanfors tipsar om hobbyverksamhet för att lära sig ett annat språk.

- Desto mer man utsätts för ett språk, desto mer lär man sig och får ett mera nyanserat språk, säger Svanfors.

Inte ofta, men ibland löses utmanande situationer med att byta språk.

- Ibland kommer det situationer då man måste förklara något för ett barn, och då brukar vi gå åt sidan och förklara på barnets modersmål, säger Svanfors.

Katarina Svanfors
Daghem på olika språk är framtiden tror Katarina Svanfors. – Det finns ivriga föräldrar som inser att det är lättare för barn att lära sig i den här åldern än att man väntar tills de börjar skolan. Katarina Svanfors Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen daghem,Katarina Svanfors

Med klassen till London

Vid engelska linjen vid Vasa Övningsskola jobbar klasslärare Anna-Brita Slotte. Sedan år 1994 har hon jobbat med att lära barn bland annat musik, matematik och konst på engelska.

- Oberoende av barnets hemspråk så ska man jobba på grunden. Är man väldigt osäker i sin grund och växlar mellan olika språk ska man kanske gå i en klass där det huvudsakliga undervisningen går på ett språk, säger Slotte.

Utmaningarna med att jobba på två språk är många, men med lång erfarenhet finns det en god kunskap om vad som fungerar i inlärningen.

- Vi konkretiserar massor och väljer arbetssätt så att barnet får ut det mesta av det, säger Slotte.

Anna-Brita Slotte framför en telefonkiosk.
Anna-Brita Slotte och Övningsskolans brittiskt inspirerade inredning. Anna-Brita Slotte framför en telefonkiosk. Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen lärare,anna-brita slotte

Utgångsläget för barnen som inleder sin skolgång på engelska linjen kan variera stort. En del pratar engelska hemma, medan andra är nybörjare.

- Att jobba i ettan och tvåan är den svettigaste delen, men när de samlat på sig ett vokabulär är det roligt. Man får skapa sådana situationer att barnen använder språket och jobba mycket med sociala strategier, säger Slotte.

Skolelever framför teckning av skolbuss.
Lova Alin, Oceanne Smeds, Asta Sharma, Neema Hintermeyer, Yiyi Zhang och Lilia Bos går på engelska linjen klass 3-4.De väntar redan på klassresan till London som de får göra när de går på sexan. Skolelever framför teckning av skolbuss. Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen Vasa övningsskola

Drömmen om fotbollssnack på svenska

En som fått lära sig svenska i vuxen ålder är Iida Helldan. Helldan är ursprungligen finskspråkig men sonens stora intresse för svenskan påverkade också henne.

Sonen ville lära sig svenska för att kunna prata om fotboll med sin åländske fadder och som fyraåring började han i dagvård med språkbad. Efter det började han i svenskspråkig skola.

- När han började lära sig svenska förstod jag att jag också måste lära mig. Man kan säga att mitt språkbad har börjat nu, säger Helldan.

Efter att informationen från dagvården tidigare varit på finska, blev det nu svenska med lärarna i skolan.

- De tre första månaderna varit litet svårare för sonen för nu måste han tala svenska med vännerna, men hans svenska är redan nu mycket bättre, säger Helldan.

iida Helldan och Paul Savage framför en vägg.
Iida Helldan och Paul Savage menar att man inte ska se språket i skolan som ett ämne, utan som något som berikar livet. iida Helldan och Paul Savage framför en vägg. Bild: Yle/Camilla Kivivuori språk

Förmågan att använda humor upplever Helldan som begränsande i ett nytt språk.

- Språk är ett viktigt verktyg när det gäller att föra fram sin personlighet. Jag skojar vanligtvis mycket, men jag kan inte skoja på svenska utan blir tyst. Men alla som känner mig vet att jag inte är tyst, säger Helldan.

För att bli bättre på svenska läser Helldan svenskspråkiga artiklar, ser svenska filmer utan text och hjälper sonen med läxorna.
- Det viktigaste när man vill lära sig ett språk är att använda det, säger Helldan.

”Jag bara pratar på”

Paul Savage är hemma från Kanada, men kärleken förde honom till Finland i unga år och här har han bott i stora delar av sitt liv.

Han talar engelska, franska, svenska, finska, italienska och litet ryska.

- För mig är språk en möjlighet att lära känna fler människor. Varje språk ger inblick i en människa och omkullkastar stereotyper, säger Savage.

Bästa sättet att lära sig ett främmande språk är enligt Savage att prata med människor genom fritidsintressen, i lekparken, sommarjobb, på ett läger eller idrottsverksamhet.

- Jag är inte rädd för att säga fel, utan jag bara pratar på, säger Savage.

Läs också

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP