Hoppa till huvudinnehåll

Efter att metron började köra västerut: Antalet bilar på Västerleden minskade med över tusen per dag

Länsiväylä Espoo Ison Omenan kohdalla.
Bilmängden på Västerleden minskade förra veckan med över tusen per dag, i jämförelse med tiden innan metronsträckan västerut öppnats. Arkivbild. Länsiväylä Espoo Ison Omenan kohdalla. Bild: Henrietta Hassinen / Yle Västerleden,Esbo,trafik,bilar

Att metron kör västerut har redan lett till att biltrafiken till Esbo minskade på infartslederna. På Västerleden var minskningen under vissa dagar förra veckan över 1 500 i jämförelse med situationen innan sträckan hade öppnat.

Att metron började köra västerut märktes i antalet bilar direkt under den första veckan. Under måndag till torsdag förra veckan minskade antalet med över tusen per dag på Västerleden. Under fredagen var minskningen mindre. Procentuellt handlar det om en minskning med omkring fem procent dagligen under förra veckan.

Yle jämförde med antalet från början av oktober till mitten av november.

Minskningen märktes också på Åboleden, men inte på Österleden.

Målsättningen för framtiden är 7 000 färre bilar på vägen dagligen.

"Imponerande uppfinning"

Juha Kaunisto åker metro till Aalto universitet för första gången.

– Jag använder ännu delvis bil, men får se i fortsättningen, säger Kaunisto.

På bänken bredvid sitter Susanna Lehtinen, som också är på väg till Aalto universitetets station. Lehtinen gläds över att arbetsresan från östra Helsingfors har halverats i och med att metron går västerut.

Tidigare räckte resan med bussen inklusive väntetid omkring en timme. Nu bara 35 minuter.

– Imponerande uppfinning, säger Lehtinen.

Kari Kotila, som kommer från Drumsö, har ännu att lära sig när det gäller det nya färdmedlet.

– Jag märker att jag nu är på jobbet helt för tidigt, säger han.

20 000 passagerare i Mattby

Metron västerut har nu dagligen 60 000 nya passagerare.

Målsättningen för de större nya stationerna, Mattby och Hagalund, är till och med 30 000 passagerare år 2025.

I Mattby nåddes gränsen på 20 000 passagerare redan under första vecka. Hagalund kan fördubbla antalet passagerare.

Å andra sidan kommer det att byggas många bostäder i närheten av de nya metrostationerna. Det kommer att öka antalet passagerare i framtiden.

Kägeludden som nu känns liten kommer att förändras i framtiden då stationen ansluts till Spårjokern.

Hagalund hör till de livligaste stationerna längs den nya metrolinjen.

"Nu åker jag två bussar. I fortsättningen åker jag buss, tåg eller metro och spårvagn"

Följande omvälvning sker när trafiken till metrostationerna i Esbo inleds i början av nästa år. Då upphör de direkta busslinjerna till Kampen i Helsingfors.

– Förnyandet av busstrafiken är en verkligt stor förändring i Helsingforsregionen. Människor måste förändra sitt beteende om de har tagit bussen till centrum av Helsingfors. Förutom Esbo gäller det här södra Kyrkslätt och Drumsö, påminner HRT:s avdelningschef Tero Anttila.

Johan Wahlsberg, som tar bussen från Kyrkslätt till Helsingfors centrum, är ännu skeptisk till om metron som går från Mattby underlättar eller inte.

– Jo och nej. På vilket sätt? Tidtabellerna är trevligare. Men bussturerna från Kyrkslätt är vad de är. De har inte utökats. Vid årsskiftet borde situationen förbättras.

Katja Isoaho, som tar bussen från Esbo centrum till Kampen är bekymrad över förändringarna vid årsskiftet.

– Nu åker jag med två bussar. I fortsättningen åker jag med buss, tåg eller metro och spårvagn. Det är inte helt rättvist.

Enligt tonåringen Katariina Kuisman är situationen ganska fifty-fifty.

– Jag måste först ta bussen till metron. Men jag gillar att metron går så ofta.

Artikeln baserar sig på Metrossa on vielä tilaa – Länsimetron aloitus vähensi heti autoja lännen sisääntuloväylillä skriven av Suvi Vesalainen.

Läs också