Hoppa till huvudinnehåll

Politiker: Olagliga utredningar bakom nedläggningen av finsk skola i Jakobstad

Vänsterförbundets fullmäktigeledamot Timo Itälehto i Jakobstad
Vänsterförbundets fullmäktigeledamot Timo Itälehto i Jakobstad. Vänsterförbundets fullmäktigeledamot Timo Itälehto i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobstad,Fullmäktige,Timo Itälehto

Vänsterförbundet kritiserar tjänstemännen i Jakobstad på grund av beslutet att lägga ner en finskspråkig skola. Ledamot Timo Itälehto går så långt att han kallar utredningarna olagliga. - Det här var magstarkt, säger stadsdirektör Kristina Stenman.

Vänsterförbundets Timo Itälehto sparade inte på orden i fullmäktige i Jakobstad på måndag: Tjänstemännen har misskött sig när skolnätsfrågan utreddes och bara utredningar som stöder en nedläggning av finska Ruusulehto skola har lyfts fram, utredningarna fyller inte laglighetskriterier.

- Jag har aldrig varit med om nåt liknande, det här är väldigt magstarkt, säger stadsdirektör Kristina Stenman.

Stenman steg upp i talarstolen och försvarade sig och berörda tjänstemän under debatten.

Stadsdirektör Kristina Stenman i fullmäktigesalen i Jakobstad
Stadsdirektör Kristina Stenman. Stadsdirektör Kristina Stenman i fullmäktigesalen i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobstad,stadsdirektörer,kristina stenman

Minskande elevunderlag tvingar fram nedskärningar

Enligt tidigare fullmäktigebeslut ska en finsk och en svensk skola stängas till hösten 2018. Det här beslutet har ändrats under hösten och beslutsförslaget till fullmäktige från stadsstyrelsen var att bara finska Ruusulehto skola stängs och används för småbarnspedagogikens behov.

Bonäs och Vestersundsby skola ska administrativt slås samman från hösten 2018 enligt fullmäktiges beslut. Ännu i bildningsnämnden var beslutet att Vestersundsby skola skulle läggas ner och en ny skola byggas på nuvarande Bonäs skolas tomt 2022. Gamla Bonäs skola skulle rivas.

Enligt fullmäktiges beslut på måndagen komer en ny utvärdering av skolnätet att göras 2020 och då kommer frågan om en nedläggning av en svensk skola till ny behandling.

Fullmäktige beslöt också att en ny språkbadsskola byggs på Pursisalmi tomten 2019-2020, planeringen inleds 2018. Oxhamns skola renoveras 2020-2021 och planeringen görs 2019.

Språkliga övertoner

Skolnätsfrågor väcker många känslor till liv i kommunerna och i Jakobstad handlar det också om relationerna mellan finskt och svenskt. Vänsterförbundets Timo Itälehto ansåg att hela paketet kring skolnätet hade tillkommit i oriktig och olaglig ordning enligt allt från grundlagen till olika stadganden i FN konventionen om barnets rättigheter.

Vänsterförbundet ville återremittera skolnätsfrågan för ny beredning till stadsstyrelsen och Timo Itälehto kritiserade tjänstemannakåren starkt.

Stadsdirektör Stenman reagerade på beskyllningarna om olagligheter och bristfälligheter i samband med de utredningar som gjorts inom ramen för utredningsarbetet om det framtida skolnätet.

Fullmäktige i Jakobstad är samlat till fullmäktigemöte
Fullmäktige i Jakobstad. Fullmäktige i Jakobstad är samlat till fullmäktigemöte Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobstad,Fullmäktige

Besvärsrunda kan vänta runt hörnet

Timo Itälehto antydde i talarstolen att besvär är att vänta mot fullmäktiges beslut och då kan verkställigheten av beslutet om en stängning av Ruusulehto skola skjutas på framtiden.

- Jag kommer inte själv att besvära mig men det här beslutet ger stadsborna en grund för besvär, jag tycker inte beslutet är lagligt, säger Timo Itälehto.

- Jag vet att det kommer besvär från annat håll, det räcker för mig.

Stadsjuristen ska fundera på olika följder

Anne Ekstrand är stadsjurist i Jakobstad och direkt efter mötet var hon lite osäker på vilka följder ett eventuellt besvär kommer att få för en verkställighet av fullmäktiges beslut inför nästa läsår.

Anne Ekstrand , Stadsjurist i Jakobstad
Stadsjurist Anne Ekstrand. Anne Ekstrand , Stadsjurist i Jakobstad Bild: Johanna Överfors/YLE anne ekstrand

- Man kan verkställa de flesta kommunala beslut även om de inte vunnit laga kraft men nu vill jag inte i all hast ta ställning till om det här är ett sånt beslut. Det får vi återkomma till om det blir aktuellt, säger Ekstrand.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten