Hoppa till huvudinnehåll

Tunga investeringsår för Vasa sjukvårdsdistrikt

Vårdare går mot utgången på Vasa centralsjukhus
Vårdare går mot utgången på Vasa centralsjukhus. Vårdare går mot utgången på Vasa centralsjukhus Bild: Yle/Sofi Nordmyr vårdpersonal,sjukskötare,vårdare,Vasa centralsjukhus,Vasa sjukvårdsdistrikt,vård (omsorg),närbild

Vasa sjukvårdsdistrikt investerar 200 miljoner euro de kommande åren. Nästa år blir dyrare för medlemskommunerna.

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige godkände versksamhets- och ekonomiplanen för 2018-2020 på måndag eftermiddag.

Vård och parkeringshus

De kommande åren blir tunga på investeringssidan: Totalt 200 miljoner euro. Största delen går åt till det som nu kallas H-huset, också känt som Sote-huset: 130 miljoner.

Det svajande H-huset vid Vasa centralsjukhus.
Bland annat det här huset ska rivas. Det svajande H-huset vid Vasa centralsjukhus. Bild: Yle/Joni Kyheröinen h-huset vid vasa centralsjukhus,Vasa centralsjukhus

Andra betydande investeringar är renoveringar av F-delen och X-byggnaden. Det ska också byggas ett nytt parkeringshus för 12 miljoner.

Parkeringshus vid Vasa centralsjukhus
Det ska också bli ett nytt parkeringshus. Parkeringshus vid Vasa centralsjukhus Bild: YLE/Sofi Nordmyr vasa centralsjukhus parkeringshus

Hård belastning - dyrare år att vänta

År 2018 blir dyrare för medlemskommunerna jämfört med pågående år. Den totala faktureringen ökar med 2,3 procent, eller 4,5 miljoner. Distriktets totala verksamhetskostnader uppgår till 225,2 miljoner, vilket är en ökning med 1,9 procent jämfört med pågående år.

- Kostnaderna har gått ner i flera år. Men nu är belastningen så hård på de olika enheterna på centralsjukhuset att vi måste ta ett mellanår, säger ordförande Gösta Willman.

Tar över avdelningar

Det som bidrar till kostnadsökningen är att sjukvårdsdistriktet tar över ett par verksamheter av Vasa stad: En avdelning för krävande rehabilitering och en för psykogeriatri.

Varför tar sjukvårdsdistriktet över verksamheten?

- På sikt ska det bli en spetskompetens som ska betjäna hela landskapet. Inom psykogeriatrin handlar det om små patientgrupper. Patienter som är för krävande för att skötas på serviceboenden, säger Willman.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten