Hoppa till huvudinnehåll

Nytt naturskyddsområde i Åbo - gåva till 100-åriga Finland

Grottmynning i Luolavuori.
Grottmynning i Luolavuori. Bild: Jarmo Laine. Luolavuori,luolavuorigrottan

Ett nytt naturskyddsområde på 25 hektar har grundats i stadsdelen Luolavuori i Åbo. Beslutet är ett led i den riksomfattande kampanjen Min naturgåva till hundraåringen.

Naturskyddsområdet finns mellan stadsdelen Ilpois och vattentornet i Luolavuori. I skogsområdet finns bland annat en välbesökt 45 meter lång grotta och flera fornminnen.

Området innefattar tallskog i naturligt tillstånd, och gammal skog som är revir för flygekorren.

Beslutet om naturskyddsområdet fattades av Närings-, trafik- och miljöcentralen, enligt förslag av Åbo stadsfullmäktige. Initiativtagare var numera pensionerade naturskyddsgranskaren Jarmo Laine.

I Åbo finns det 15 naturskyddsområden som omfattas av naturskyddslagen. Den sammanlagda arealen är 614 hektar. Äldst är Choraeus-området på Runsala, grundat 1933.

Läs också