Hoppa till huvudinnehåll

Nytt uppsökande drogprojekt hjälper unga

Jenni Ahlbäck jobbar med drogmissbrukande unga i ett nytt uppsökande projekt.
Jenni Ahlbäck jobbar med drogmissbrukande unga i ett nytt uppsökande projekt. Jenni Ahlbäck jobbar med drogmissbrukande unga i ett nytt uppsökande projekt. Bild: Yle/ Malin Hulkki narkotika (användning),jenni ahlbäck

I höst kan unga på andra stadiet få hjälp med drogproblem i ett helt nytt projekt, Projektet UsÖ (Uppsökande stödtjänster för unga i Österbotten). Projektet behövs för att öka kommunikationen mellan olika instanser som hjälper unga, säger Jenni Ahlbäck som är projektansvarig.

UsÖ som lyder under USM (Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård) har nu varit verksam i en dryg månad. Den månaden har enligt Ahlbäck varit intensiv.

- Vi ger hjälp i form av motiverande samtal och använder oss av erfarenhetsexperter. Vi ordnar utbildningar för personal som jobbar med unga. Nu har jag varit i kontakt med personal på skolor och de har tagit kontakt med mig då de har unga som har problem. Då kommer jag direkt ut till skolan.

Jenni Ahlbäck säger att mera förebyggande åtgärder skulle behövas framförallt i högstadiet. I skolorna överlag känner man rätt väl till drogproblematiken. Men tröskeln att ta tag i saker är ändå hög.

- Man väntar allt för länge med att ta itu med det. Man väntar för att man är osäker och man vet inte heller vilket är det bästa sättet och vem man ska vända sig till först. På skolorna har man inte den riktigt konkreta planen.

Ett par cannabiscigaretter.
Cannabis. Ett par cannabiscigaretter. Bild: Mostphotos. beroende,marijuana,tobaksprodukter,cannabis,hasch,rusmedel

Helhetsbilden saknas

Det som Ahlbäck tycker är problematiskt är att unga i dag får hjälp för olika saker från olika ställen och ingen har riktigt en helhetsbild av den ungas läge. Skolorna, hemkommunen, kuratorer, föräldrar och socialvården behöver kommunicera mera.

- Har man ett alkohol eller drogproblem så finns det så många olika saker som gör att man behöver stöd. Det är inte bara själva drogproblemet utan det är saker runt om i livet också. Då unga vänder sig till olika ställen så får de olika former av hjälp. Men om man inte kommunicerar mellan de olika ställena så vet man inte vart man är på väg. Här ska vi vara nyckeln till att få ihop den här vårdkedjan.

Hon är chockerad över hur mycket problem det finns.

- Sätter du ut krokar att nu finns ett sånt här projekt så är svaret direkt att vi behöver det här. Det säger någonting om hur vi mår i Österbotten just nu och om hur stort problemet är.

Blir snabbt en livsstil

Det Ahlbäck framförallt möter är unga som använder cannabis men också partydroger är mycket vanliga.

- Allt för många av de unga använder också partydroger ofta till exempel ecstasy. Det blir en livsstil ganska snabbt.

Ecstasytabletter i en necessär
Ecstasy. Ecstasytabletter i en necessär Bild: Tullen knark,narkotika,Narkotikasmuggling,narkotika -- smuggling,Ecstasy

Ahlbeck säger också att hon möter många unga som ser väldigt lättvindigt på droger.

- Många kommer med attityden att alkohol är mycket farligare. Där brister det i kunskapen om vad ett långvarigt missbruk eller bruk gör och vilka konsekvenser det har. Vi ser ju att en stor procent av de som använder cannabis går över till tyngre droger inom några år.

UsÖ-projektet har finansiering till sista december 2018 av social - och hälsovårdsministeriet.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten