Hoppa till huvudinnehåll

Inomhusluften i Sockengården i Sibbo är så dålig att många inte kan jobba där

sockengården i Nickby , Sibbo
Sockengården i Sibbo. Arkivbild. sockengården i Nickby , Sibbo Bild: YLE/Stefan Härus kommunhuset

Många arbetstagare i Sibbo kan inte jobba i Sockengården men huset står kvar många år ännu.

Enligt preliminära planer ska Sockengården rivas tidigast 2030.

Det är fortfarande problem med inomhusluften i Sockengården, trots flera renoveringar. Många anställda vid planläggningskontoret och byggnadstillsynen är evakuerade till tillfälliga lokaler.

I våras flyttade byggnadstillsynen tillbaka till Sockengården efter att tillfälligt ha varit i Kungsvägens skola. Men snabbt visade det sig att flera arbetstagare inte kunde jobba i huset trots att det hade renoverats.

Fyra av byggnadstillsynens tio arbetstagare jobbar nu i de baracker som finns på gården. Barackerna är till för dem som inte kan jobba i Sockengården.

Byggnadstillsynens arbete försvåras av att finnas på två platser

Byggnadstillsynens chef Ulla-Maija Upola är missnöjd med att byggnadstillsynen är splittrad på två enheter.

En del arbetstagare som jobbar i barackerna klarar inte av att handskas med handlingar som har förvarats i Sockengården.

Gemensamma möten på morgonen måste hållas på olika ställen eftersom det finns arbetstagare som får symptom genast då de vistas i samma rum som personer som har varit i Sockengården.

- Det har en stor negativ inverkan på vår förmåga att funktionera, på våra arbetsuppgifter och på personalens trivsel.

Sockengården i Sibbo inifrån
Byggnadstillsynens chef Ulla-Maija Upola hör till dem som inte kan jobba i Sockengården. Arkivbild. Sockengården i Sibbo inifrån Bild: Yle/Carmela Walder sockengården i nickby

Enligt Upola är situationen också en bidragande orsak till att det tar så länge att få bygglov i Sibbo.

I flera lovprocesser handlar det om ett teamarbete med flera anställda inkopplade och det är jobbigt att samarbeta om en del inte kan vistas i Sockengården.

- Situationen är ytterst problematisk, säger Upola.

Hon tycker också att det är svårt att vara en rättvis chef då enheten verkar i två olika lokaler.

"De anställda kan inte bli kvar i Sockengården till 2030"

Byggnadstillsynens chef Ulla-Maija Upola har inget svar på frågan om vad som borde göras för att lösa problemet. Hon anser att hon kan påverka många frågor som chef för byggnadstillsynen, men inte den här.

Besluten om lokalerna fattas av Lokalitetsförvaltningen och i sista hand av kommundirektören, enligt Upola.

Arbetsbord i kommunhusets aula i Sibbo.
Rum i Sockengården. Arkivbild. Arbetsbord i kommunhusets aula i Sibbo. Bild: Yle/Berislav Jurisic Sibbo,arbetsrum,artotek,konst,vardagsrum,sockengården

Planeläggningskontoret har gjort upp preliminära planer för hur Nickby centrum ska utvecklas. Enligt de planerna ska Sockengården rivas efter 2030.

Upola kritiserar tidtabellen. Enligt henne borde Sockengården få nya lokaler långt före det.

Hon har redan tidigare uttryckt önskemål om att byggnadstillsynen ska få gemensamma lokaler snarast möjligt.

Bara fem av tjugo planläggare kvar i Sockengården

Planläggningen är också splittrad i två enheter på grund av den dåliga inomhusluften i Sockengården.

Bara fem av de tjugo anställda klarar av att vara kvar i Sockengården. Resten är i paviljongen intill.

Också planläggningen i Sibbo påverkas av att enheten är splittrad så att den del jobbar kvar i Sockengården, medan de flesta anställda har evakuerats till paviljongen.

- Visst försvårar det vårt dagliga arbete i stor utsträckning, säger Sibbos generalplanechef Kaisa Jama.

Sockengården i Sibbo och blommor i september
Sockengården i Sibbo och blommor i september Bild: Yle/Fredrika Sundén sockengården i sibbo

Kundbetjäningen lider då planer inte kan presenteras för intresserade invånare

Enligt generalplanechef Kaisa Jama påverkas också planläggningens kundservice av den dåliga inomhusluften i Sockengården. Vanliga kommuninvånare blir lidande av situationen.

Kommunens enda officiella anslagstavla har nämligen traditionellt funnits vid informationen i Sockengården. Där läggs alla planer till påseende.

- Alla planläggare kan inte komma in i Sockengården för att presentera planerna för en invånare som vill bekanta sig med dem, säger Jama.

Det finns alltså planläggare som enligt Jama börjar må så dåligt av att gå in i Sockengården att de inte kan göra det längre.

Enligt Jama kan mycket skötas via e-post i dag och planerna kan läggas ut på webben men kundbetjäningen kan inte endast skötas elektroniskt.

- Vi borde ha tillräckligt stora lokaler där vi kan betjäna kommuninvånare och parter i olika planer. Vi har ofta problem att hitta möteslokaler där vi alla ryms.

Hansas i Sibbo byggs ut kraftigt.
Sibbos planläggare har svårt att presentera planer för sina kunder i dag. Arkivbild av en detaljplan. Hansas i Sibbo byggs ut kraftigt. Bild: YLE/Jonas Blomqvist hansas

Det tar tid att planera ett helt nytt kvarter

Utvecklings- och planläggningsavdelningen i Sibbo har utarbetat utkastet till hur området kring Sockengården och skolorna skulle kunna utvecklas.

I det utkastet föreslås att Sockengården rivs någon gång efter 2030.

Generalplanechef Kaisa Jama förklarar att det tar tid att göra upp en ny plan. Planläggningsprocessen tar i sig några år och det är bara början.

Enligt henne kommer förvaltningscentrum i Nickby att utvecklas och förnyas stegvis.

- Vi måste nog leva med tillfälliga lösningar ännu några år, säger hon.

Sockengården kan finnas utanför centrum i framtiden

Sibbos tekniska chef Ilari Myllyvirta ser inte längre att det finns behov av att ha den administrativa byggnaden i centrala Nickby i framtiden.

Enligt Myllyvirta kan Sockengården i framtiden placeras på en mindre värdefull tomt eller så är det helt möjligt att kommunen bara hyr lokaler någonstans.

Enligt honom tar det åtminstone fem år innan det finns nya lokaler för de anställda.

Alla borde kunna vistas i Sockengården korta stunder

Sibbos tekniska chef Ilari Myllyvirta påpekar att det borde vara okej att vistas i Sockengården under korta stunder.

Ingen anställd har ett läkarintyg på att inte kunna vistas där, men det finns de som har intyg på att inte kunna jobba i Sockengården.

Myllyvirta ser inget problem med att planläggningen och byggnadstillsynen jobbar på två olika adresser.

Han pekar på många andra sektorer som jobbar på betydligt flera adresser än så, såsom bildningsväsendet och social- och hälsovården.

Huvudingången vid Nickby hvc
Hälsovården i Sibbo är enligt Myllyvirta betydligt mer utspridd på olika enheter än till exempel byggnadstillsynen. Arkivbild från Nickby hälsovårdscentral. Huvudingången vid Nickby hvc Bild: Yle/Carmela Walder nickby social- och hälsostation

Sockengårdens källare har tagits i bruk igen

Sibbos lokalservicechef Juha Pohjonen säger att många problem i Sockengården har åtgärdats via renoveringar. Trots de åtgärder som har vidtagits finns det anställda som inte kan jobba i Sockengården.

- Det är bra att paviljongen finns som alternativ för dem som är överkänsliga, säger Pohjonen.

Källarvåningen var för ett par år sedan satt i användningsförbud, men har nu tagits i bruk igen. Enligt Pohjonen har arkivets alla dokument rengjorts och materialet har digitaliserats.

Källarvåningen i Sockengården
Sockengårdens källare då den var i användningsförbud 2015. Arkivbild Källarvåningen i Sockengården Bild: Yle/Carmela Walder källarvåningen i sockengården

Kommunstyrelsens ordförande: "Självklarhet att personalen ska jobba i friska lokaler"

Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP) har uppfattat att det också finns lokaler i Sockengården där det är helt okej att arbeta.

Men enligt honom är det är en självklarhet att personalen ska jobba i friska lokaler. Om det skulle bli problem i Sockengården så är kommunen skyldig att ordna tillfälliga lokaler.

- Det är klart att vi inte kan vänta till 2030. Om det uppkommer ännu större problem så är vi tvungna att vidta åtgärder.

Kaj Lindqvist
Kommunstyrelseordförande Kaj Lindqvist har den uppfattningen att de flesta rum i Sockengården är i användning. Kaj Lindqvist Bild: Yle/Fredrika Sundén Kaj Lindqvist,Svenska folkpartiet i Finland,Kommunalvalet 2017

Både kommunens ledande politiker och kommundirektören är medvetna om problemen inom byggnadstillsynen.

- Vi har diskuterat också med kommundirektören att vi utreder möjligheten att alla vid byggnadsinspektionen ska få jobba i gemensamma lokaler, säger Kaj Lindqvist.

Lindqvist tillägger ändå att byggnadstillsynens lokalproblem inte är den enda orsaken till de långa köerna för att få bygglov. Han pekar på att tjänster har varit obesatta så vidare.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland