Hoppa till huvudinnehåll

Stödet för ett finländskt Natomedlemskap sjönk

Natosymbol.
Natosymbol. Bild: Reiner Zensen Nato

Stödet för ett finländskt medlemskap i militäralliansen Nato har sjunkit en aning. Det visar en färsk undersökning som gjorts för Planeringskommissionen för försvarsinformation.

22 procent av finländarna anser i dag att Finland borde sträva efter att bli medlem i Nato. Stödet har därmed sjunkit en aning. I motsvarande undersökning i fjol stödde 25 procent av finländarna ett medlemskap.

Mest kritiskt till Nato förhåller sig 25-34-åringarna, av vilka bara 13 procent vill att Finland ska bli medlem.

Stor skillnad mellan partiernas anhängare

Bland de olika politiska partiernas anhängare finns det mycket olika åsikter om huruvida Finland borde höra till Nato.

Av Samlingspartiets anhängare tycker 44 procent att Finland borde sträva efter att bli medlem.

Av Sannfinländarnas anhängare är andelen endast tio procent.

Många befarar ökad otrygghet

Sex av tio finländare tror att vi kommer att leva i en otryggare värld under de kommande fem åren jämfört med i dag.

Av kvinnorna är 68 procent och av männen 52 procent av den åsikten.

Faktorer som oroar medborgarna mest är flyktingsituationen i världen, internationell terrorism och klimatförändringen.

Finlands utrikespolitik väl skött

Tre fjärdedelar av medborgarna anser att Finlands utrikespolitik är väl skött. Mest beröm får republikens president.

Undersökningen gjordes av Taloustutkimus. 1001 personer i åldern 15-79 år intervjuades.

Undersökningen har en felmarginal på 3,2 procentenheter åt vardera hållet.