Hoppa till huvudinnehåll

Virum fortfarande aktuellt i Jakobstadsregionen

Jakobstads gymnasium
Jakobstads gymnasium. Jakobstads gymnasium Bild: Nathalie Lindvall skola

Jakobstadsregionens gymnasier kommer att forsätta inom det gemensamma projektet Virum. Projektet har haft problem, men än så länge kommer man att fortsätta med samarbetet.

Nätläroverket Virum fungerar som ett andelslag och finns till för att utveckla samarbetet mellan gymnasierna i Svenskfinland. Till det här samarbetet hör också en applikation som används i nätkurserna så att man ska kunna delta i olika kurser via nätet.

Men applikationen har haft sina problem speciellt med finansieringen och användarantalet.

- Vi har inte ännu kommit upp i de användartal som vi hade hoppats på för att få verksamheten att bära sig utan yttre finansiering, säger Tony Widjeskog medlem i andelslagets styrelse och även bildningschef i Kronoby.

Skulle du säga att det varit ett misslyckat projekt?

- Nej, det vill jag inte ännu säga. Det som också Kulturfonden har gett bidrag till är det att man utvecklar samarbetet. Skulle man inte ha råd att ha igång och uppehålla den här applikationen för nätkurserna så då finns det möjligheter att fortsätta samarbetet med eventuellt andra verktyg.

Tänker inte avsluta samarbetet

På onsdagen diskuterade man Virums framtid på Jakobstadsregionens gymnasienämnds möte.

- Vi har diskuterat finansieringsläget beträffande Virum och ingen av kommunerna här i vår region tänker avsluta samarbetet med Virum. Vi fortsätter oberoende hur det går för den här applikationen, konstaterar Widjeskog.

- Nämnden understöder att verksamheten fortsätter åtminstone under våren 2018.

Nämnden anser att andelslaget ska bättre marknadsföra applikationen. Man önskar också att kostnaderna för servicen och underhållet av applikationen ska ses över.

Andelslaget har lämnat in en ansökan om finansiering till Kulturfonden, men beslutet lär komma först i mars-april 2018.

Virum har startats upp genom finansiering av Svenska kulturfonden. Borgå, Jakobstad, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre har till en början varit med och de är medlemmar i andelslaget.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten