Hoppa till huvudinnehåll

Kustfisket gick på plus men intäkterna minskade

öring
öring Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

Den genomsnittliga vinsten inom kustfiske är på ungefär samma nivå som ett genomsnittsår. Många små aktörer drar ner den genomsnittliga omsättningen.

Enligt Naturresursinstitutet Lukes uppgifter var omsättningen för kustfisket sju miljoner euro år 2016. Det är över 15 procent mindre än föregående år.

För de totala intäkterna, det vill säga omsättning plus olika stöd, är siffrorna ännu dystrare. De minskade med 25 procent och landade på 8,7 miljoner.

Intäkterna har minskat årligen sedan år 2012.

Lönsamheten ungefär på samma nivå som förr

Men trots mindre intäkter syns ingen stor förändring i lönsamheten i branschen, uppger Luke.

Det beror på att kostnaderna har minskat i ungefär samma grad som intäkterna.

Kustfisket i Finland kan därför visa ett plus på sammanlagt tre miljoner euro i resultaträkningen.

Det är visserligen betydligt mindre än föregående år, men endast lite lägre än genomsnittet för de åtta senaste åren.

Företag med kustfiske hade en genomsnittlig omsättning på 5 800 euro år 2016. Bland de drygt 1 200 företag det gäller finns många som bedriver fiske endast sporadiskt, vilket drar ner genomsnittet.

Med kustfiske avses fiske med fartyg som är mindre än tio meter långa.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes