Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnorna har sällan kommunala toppjobb - men de blir fler

Minna Arve
Minna Arve är den första kvinnliga stadsdirektören i Åbo. Minna Arve Bild: Yle / Kalle Mäkelä minna arve

Omkring åttio procent av kommundirektörerna i Finland är fortfarande män och de får märkbart högre lön än sina kvinnliga kolleger. Bland övriga medlemmar i kommunernas ledningsgrupper är könsfördelningen jämnare - men löneskillnaderna består.

Vår analys av löneskillnader i kommunernas ledningsgrupper visar att det oftast är män som har de mest välbetalda jobben.

De totalt 861 männen i vårt material har en medianlön på 5750 euro, medan de 776 kvinnorna bara når upp till 5100 euro.

Många faktorer kan bidra till de här löneskillnaderna mellan könen.

Direkt lönediskriminering - att kvinnor i regel skulle få sämre lön för samma uppdrag - är sannolikt inte den största orsaken. Snarare rör det sig om en skev könsfördelning bland de kommunala toppjobben.

Grafik.
Grafik. Grafik

Med andra ord är det oftare män som sitter på de verkligt välbetalda posterna. Denna teori verkar styrkas av att andelen män i ledningsgruppen vanligen är högre ju större kommun det rör sig om.

Löneskillnader mellan sektorer

Vi har också analyserat löneuppgifterna sektorvis. Vår grova sektorindelning utgår från personernas titlar och resultaten bör ses som riktgivande.

Kommun- och stadsdirektörerna har som väntat klart högre löner än de övriga medlemmarna i ledningsgrupperna.

Trots att ledningsgruppernas kvinnor ofta har sämre löner än männen, är det den kvinnodominerade social- och hälsovårdssektorn som har den högsta medianlönen. Bildningssektorn är på ungefär samma nivå.

Så jämför vi ledningsgruppernas löner

Tidigare denna höst bad vi landets alla kommuner skicka in uppgifter om ledningsgruppens sammansättning och löner.
Vi fick svar från 277 av landets 311 kommuner (89 procent). Materialet innehåller uppgifter om över 1650 personer. Knappt 53 procent av dem är män.
Personerna har grovt kategoriserats till olika sektorer utgående från titel. I osäkra fall har personen lämnats utanför kategoriseringen.

Kultur- och fritidssektorn sticker ut med en betydligt sämre medianlön än andra sektorer. I övrigt är skillnaderna mellan sektorerna relativt små.

Bara inom en sektor har kvinnorna högre medianlön än männen, nämligen inom den mansdominerade tekniska sektorn.

Grafen nedan visar medianlönerna, alltså de mellersta summorna inom respektive sektor. Om man ser till medellönerna blir löneskillnaderna mellan män och kvinnor ännu tydligare.

Ledningsgruppernas storlek och sammansättning varierar mycket beroende på kommunernas storlek, invånarantal samt service- och förvaltningsmodell. I en mindre kommun kan ledningsgruppen bestå av bara 3-4 personer, medan en större stad kan ha ett tiotal biträdande stadsdirektörer eller motsvarande chefer.

Forskare: Löneskillnader är rättvisa om de upplevs så

Inom en och samma ledningsgrupp kan det finnas löneskillnader på tusentals euro.

Kommunarbetsgivarna KT:s forskningschef Mika Juutinen säger att lönerna för kommunernas ledande uppdrag vanligen saknar fast prissättning. Uppdragets svårighetsgrad och konkurrens med den privata sektorn bidrar till att sätta lönenivån.

Forskningschef Mika Juutinen på Kommunarbetsgivarna
"Forskningschef Mika Juutinen vid Kommunarbetsgivarna KT" Forskningschef Mika Juutinen på Kommunarbetsgivarna kommuner,Mika Juutinen

Enligt Juutinen förekommer det individuella variationer där även löneanspråk och förhandlingsförmåga spelar in.

Han säger att lönesättningen är rättvis om alla upplever den så. Ofta kan det ändå vara så att personerna i ledningsgruppen inte känner till varandras löner.

Det finns också kommuner med fastslagna riktlinjer för ledningsgruppens löner. Ingå är ett exempel på en sådan kommun.

Kvinnor på kommande bland de högst avlönade stadsdirektörerna

Vandas stadsdirektör Kari Nenonen är för tillfället den högst avlönade stadsdirektören i hela landet, med en grundlön på 14 495 euro. Härtill kommer bil- och bostadsförmån, som höjer månadslönen till 16 354 euro plus resultatpremier (för fjolåret utbetalades 4436 euro).

Grafik: Vanda, Åbo, Esbo, Tammerfors respektive Helsingfors har de högsta stadsdirektörslönerna i landet.
Grafik: Vanda, Åbo, Esbo, Tammerfors respektive Helsingfors har de högsta stadsdirektörslönerna i landet. kommuner,löneskillnader,lön,stadsdirektörer,Vanda,Åbo,Esbo,Tammerfors,Helsingfors

Då vi samlade in uppgifterna tidigare i höst hade Åbos stadsdirektör Aleksi Randell den näst högsta månadslönen, 15 311 euro.

Randell lämnade stadsdirektörsposten i början av november och efterträddes av Minna Arve, som då blev den första kvinnliga stadsdirektören någonsin i Åbo.

Också i Vanda sker en liknande förändring våren 2018, då Kari Nenonen går i pension och efterträds av Ritva Viljanen. Hon kommer att ha samma grundlön och möjlighet till resultatpremie.

Läs mera:

Inget fast pris på kommunchefer - i Vanda tjänar en chef nästan 5000 euro mer än i Korsholm

Både i Svenskfinland och i övriga landet har kommunerna helt olika syn på hur hög lön kommundirektören och ledningsgruppen ska ha.
I Nyland är variationen stor medan man har en mer samstämmig linje i Österbotten. Kolla kommunchefernas löner i din kommun!