Hoppa till huvudinnehåll

Lika lön och laganda i Ingås ledning

Bild på Alexandra Forsén, teknisk chef och vattenverkschef, Eija taskinen, förvaltningschef, Anne Öhman, grundtrygghetschef och Charlotta Lindvall, ekonomichef i bibliotket ivid Ingå kommungård.
Kollegerna känner varandra utan och innan menar (fr.v.) Alexandra Forsén, Eija Taskinen, Anne Öhman och Charlotta Lindvall från Ingås ledningsgrupp. Bild på Alexandra Forsén, teknisk chef och vattenverkschef, Eija taskinen, förvaltningschef, Anne Öhman, grundtrygghetschef och Charlotta Lindvall, ekonomichef i bibliotket ivid Ingå kommungård. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ingå,Förvaltningschef,ekonomichefer,teknisk chef,grundtrygghetschef

I Ingå talar den kommunala ledningen varmt om hur samarbetet löper väl inom kommunen. Unikt i jämförelse med resten av Västnyland är att alla i ledningsgruppen har lika lön så nära som på centen om man frånser individuella tillägg.

- Det är ett gammalt beslut från kommunstyrelsen att våra löner är på samma nivå, berättar förvaltningschef Eija Taskinen.

Närbild av Eija Taskinen, förvaltningschef i Ingå, när hon pratar.
Förvaltningschef Eija Taskinen berättar att det är en medveten strategi att ha lika lön för alla. Närbild av Eija Taskinen, förvaltningschef i Ingå, när hon pratar. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ingå,Förvaltningschef,eija taskinen

Lika lön för lika arbete är motiveringen.

- Jag tycker att det är jättebra, säger hon.

Alexandra Forsén, teknisk chef och vattenverkschef, Anne Öhman, grundtrygghetschef och Charlotta Lindvall, ekonomichef, håller alla med om att det är en rättvis lösning.

I andra kommuner i Västnyland skiljer sig månadslönerna chefer emellan med flera hundra, ibland till och med flera tusen euro.

Egalt att alla är kvinnor

Ingå skiljer sig också från övriga kommuner i Västnyland i att alla i ledningsgruppen, frånsett kommundirektör Jarl Boström, är kvinnor.

Närbild av Charlotta Lindvall, ekonomichef i Ingå.
Ekonomichef Charlotta Lindvall har inte märkt någon skillnad i att ha en ledning med enbart kvinnor. Närbild av Charlotta Lindvall, ekonomichef i Ingå. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ingå,ekonomichefer,charlotta lindvall

Det är inte något de funderar på i vardagen, menar ekonomichef Charlotta Lindvall.

- Jag ser ingen skillnad i att vi är kvinnor. Under årens lopp har vi haft manliga chefer, och nu råkar situationen vara den att alla är kvinnor, konstaterar hon.

De andra håller med.

- Könet har ingen betydelse utan snarare hur man arbetar tillsammans, förklarar Alexandra Forsén.

Ord överflödiga

Det verkar som om de de facto arbetar väldigt bra tillsammans. De talar alla varmt om hur väl samarbetet löper inom kollegiet.

Skylt där det står Kommungården och Kunnantalo utanför kommungården i Ingå.
Ledningen delar lokaliteter vid kommungården i Ingå. Skylt där det står Kommungården och Kunnantalo utanför kommungården i Ingå. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ingå,kommunhus,ingå kommungård

- Vårt team är så sammansvetsat att vi ser från näsställningen vad den andra tänker. Ibland behöver vi inte ens diskutera, vi vet vad den andra tänker, säger Taskinen och de andra håller med.

Närbild av en leende Alexandra Forsén, teknisk chef och vattenchef i Ingå.
Alexandra Forsén, teknisk chef och vattenverkschef i Ingå, trivs med att arbeta för Ingå kommun.. Närbild av en leende Alexandra Forsén, teknisk chef och vattenchef i Ingå. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ingå,teknisk chef,vattenverkschef

De säger att en stor bidragande faktor till den smidiga kommunikationen sektorer emellan är att de delar kontor i kommungården och tröskeln därmed är låg att prata med varandra.

- Vi har dagliga sammankomster och väldigt mycket nytta av varandra, förklarar Anne Öhman, grundtrygghetschef.

Bild i profil av Anne Öhman, grundtrygghetschef i Ingå.
Det är bra att alla har lika lön tycker, tycker grundtrygghetschef Anne Öhman. Bild i profil av Anne Öhman, grundtrygghetschef i Ingå. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ingå,grundtrygghetschef

Taskinen säger att hon upplever att beredningarna blir välgjorda då kommunikationen fungerar.

- Det är väldigt bra då vi alla sitter i samma hus. Vi kan diskutera, skriva tillsammans och utbyta åsikter. På så sätt försöker vi få så bra beredningar som möjligt, säger hon.

Korridor vid trapphuset vid kommungården i Ingå med fönster längs med ena väggen och Ingås vapen på den yttre väggen av tegel som syns genom fönstret.
Arbetet löper väl då alla sitter i samma hus, menar ledningsgruppen. Korridor vid trapphuset vid kommungården i Ingå med fönster längs med ena väggen och Ingås vapen på den yttre väggen av tegel som syns genom fönstret. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ingå,kommunhus,kommungården i ingå

Den goda kommunikationen begränsar sig inte heller bara till ledningsgruppen, menar Eija Taskinen.

- Ingås styrka är att vi är en liten och stark kommun och vi samarbetar jättebra inom förvaltningen och kan diskutera med förtroendevalda, förklarar hon.

Båtar i Ingå hamn en ruskig dag sent i november.
Från kommungården har man utsikt över Ingås hamnområde. Båtar i Ingå hamn en ruskig dag sent i november. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ingå,Västnyland,ingå hamn

Överlag verkar ledningsgruppen leva upp till ryktet om att man är "glad i Ingå" som kommunens slagord lyder.

- Det är nog ganska trevligt att komma på jobb, säger Alexandra Forsén.

Förutom Forsén, Lindvall, Taskinen och Öhman så ingår bildningschef Merja Olkinuora, planläggningschef Minna Penttinen och personalchef Anna Peltola i ledningsgruppen. Penttinen och Peltola är moderskapslediga och ersätts av t.f. planläggningschef Marja Kuisma och t.f. personalchef Jeanette Bäckström.

Läs mera:

Inget fast pris på kommunchefer - i Vanda tjänar en chef nästan 5000 euro mer än i Korsholm

Både i Svenskfinland och i övriga landet har kommunerna helt olika syn på hur hög lön kommundirektören och ledningsgruppen ska ha.
I Nyland är variationen stor medan man har en mer samstämmig linje i Österbotten. Kolla kommunchefernas löner i din kommun!