Hoppa till huvudinnehåll

Tingsrätten förbjöd Nordiska motståndsrörelsen

Nynazister på Narinkens torg i Kampen.
Nynazister på Narinkens torg i Kampen. Bild: Yle Finska motståndsrörelsen,nazister,Helsingfors,nynazister

Finland förbjuder den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) och en annan förening, Pohjoinen perinne, som är kopplad till den. Det beslutade Birklands tingsrätt i dag på initiativ av Polisstyrelsen.

Tingsrätten ansåg att det finns ett trängande samhälleligt behov för att lägga ner en organisation som Nordiska motståndsrörelsen och att det allmänna bästa kräver det.

Enligt domstolen sprider NMR hatretorik, skapar en bild av att vara i offerposition och för fram våld som en legitimerad form av självförsvar.

Rätten motiverade också nedläggningen av organisationen med att NMR som sina mål betonar styrka och aggressivitet samt godkänner och uppmuntrar till våld.

Vi anser att domstolens riktlinje sänder ett tydligt budskap om att man inte bör ge utrymme för våldsamma och öppet rasistiska organisationers verksamhet.― Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen

Tingsrätten beslöt dessutom att styrelsen för Pohjoinen perinne inte får fortsätta idka näringsverksamhet. Föreningen har gett ut tidningen Magneettimedia samt upprätthållit webbutiken kadulle.com.

Tingsrättens beslut har dock ännu inte vunnit laga kraft så föreningsverksamheten får fortsätta en tid till.

Det är ännu oklart om föreningen kommer att överklaga beslutet till Åbo hovrätt.

Motståndsrörelsen har inte registrerats i föreningsregistret.

Mycket ovanligt att föreningar förbjuds

Det är väldigt exceptionellt att föreningar eller organisationer förbjuds i Finland. Senast hände det på 1970-talet, då de föreningar som leddes av nynazisten Pekka Siitoin blev upplösta.

Heikki Halila som är professor i civilrätt vid Helsingfors universitet säger att rättens utslag var väntat.

- Tar man i beaktande hur det gick med Pekka Siitoins oregistrerade föreningar så är beslutet i samma linje, säger Halila.

Föreningsfriheten ska skydda organisationer från att läggas ner ogrundat.

- Men alla dessa internationella konventioner som Finland har förbundit sig till gör det möjligt att upplösa föreningar på goda grunder då det sker via en domstol.

Tydligt budskap

Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen säger att Polisstyrelsen noggrant kommer att bekanta sig med beslutet för att därefter utvärdera konsekvenserna.

- Vi anser att domstolens riktlinje sänder ett tydligt budskap om att man inte bör ge utrymme för våldsamma och öppet rasistiska organisationers verksamhet i det finländska samhället, säger Kolehmainen i ett pressmeddelande.

Polisstyrelsen tog initiativ till att NMR ska förbjudas i mars med motiveringen att organisationens verksamhet strider mot lagar och goda seder samt uppmuntrar till och belönar våld.

Nordiska motståndsrörelsen motsatte sig upplösningen bland annat genom att vädja till yttrande- och föreningsfriheten. Under rättegången tog NMR också avstånd från våld.

Organisationen bedyrar att den inte förespråkar vitas övermakt, rangordnar raser eller uppviglar till rasistiska brott. Organisationen bekänner sig ändå som nationalsocialistisk och meddelar att man som slutligt mål har en nordisk stat som bygger på etnicitet.

FNB

Läs mera:

Sådan är Finska Motståndsrörelsen - verkligheten bakom fasaden

Spotlight erbjuder en unik inblick i hur vårt lands hårdföraste nazistorganisation fungerar och hur den utvecklats sedan 2008. Esa Holappa var med om att starta Finska Motståndsrörelsen, blev dess ansikte utåt och satt med i organisationens innersta kärna. När han bryter tystnaden gör han det medveten om att han blir rörelsens dödsfiende i hela Norden.

Läs mera:

Nazistledaren som slutade tro

Esa Henrik Holappa har vigt nästan halva sitt liv åt nationalsocialismen. I dag har han lämnat nazismen och ångrar åren när han predikade hat och våld. Nu vill Esa Holappa tala ut och göra offentlig avbön, trots de faror det kommer att medföra.