Hoppa till huvudinnehåll

Känslan av samhörighet vittrar sönder - och det väcker oro

Juho Saari, professor i social- och hälsopolitik vid Tammerfors universitet.
Juho Saari, professor i social- och hälsopolitik vid Tammerfors universitet. Juho Saari, professor i social- och hälsopolitik vid Tammerfors universitet. Bild: Yle/Kristiina Lehto segregation,Juho Saari

Finland kommer enligt statistiken på tredje plats i Europa vad gäller rättvisa. Men en växande del av befolkningen upplever inte någon känsla av nationell samhörighet.

Fenomenet hänger samman med inkomstnivå och politisk åskådning.

- Finländarna känner ovanligt starkt att de inte mer sitter i samma båt, sammanfattar en bekymrad Juho Saari, professor i social- och hälsopolitik vid Tammerfors universitet.

Och de som upplever att vi trots allt befinner oss i en gemensam farkost, de tillhör i allt högre utsträckning medelklassen, fortsätter Saari.

- Ju mer utsatt ens ställning är, desto mindre samhörighet upplever man. De som står till höger politiskt upplever mindre samhörighet medan de som står till vänster upplever mer samhörighet.

Följderna kan bli allvarliga. Juho Saari har länge studerat fattigdom och segregation, och påminner om att en ojämlikhet kan leda till samhällskonflikter.

- Jämförande forskning visar att ju mer ojämlikt samhället upplevs, desto större blir följderna för hälsan och välfärden. I ett jämlikt samhälle mår folk bättre.

Välfärdsstaten ifrågasatt - och försvarad

Även synen på välfärdsstaten delar finländarna. Olika studier visar att en tredje- eller fjärdedel av medborgarna anser att välfärdsstaten leder till passivitet.

Å andra sidan är det många som ser den allmänna välfärden som en vital förutsättning för folkhälsan, och välfärdsstaten som en del av Finlands nationella identitet.

- När samhället reformeras måste vi fundera på om det kunde ske på ett vis, där de här båda synvinklarna kunde kombineras på ett förnuftigt vis. Alltså på det viset att reformen sker i positiv riktning, säger Juho Saari.

Förtroende och valfrihet

Juho Saari är ledare för en arbetsgrupp som försöker sätta stopp för segregeringen. Arbetsgruppen tillsattes av statsminister Juha Sipilä i januari, och den ska lägga fram sitt betänkande i mars 2018.

Därefter ska politikerna ta ställning till gruppens förslag.

Saari säger att två faktorer är avgörande för sammanhållningen i Finland.

- För det första förtroendet, tilltron både till den offentliga makten och till andra människor. Och för det andra känslan att lyckas, och att folk själva kan göra val i livet. Det ger samhället den flexibilitet som behövs när tiderna är svåra.

Originalartikel: Mika Kriikky/Yle Uutiset

Läs också