Hoppa till huvudinnehåll

Kulturutskottet godkände betänkande om regionala språkförsök - "En förlust för utbildningspolitiken"

Fyra barn står lutade över bord och använder pekplattor.
Fyra barn står lutade över bord och använder pekplattor. Bild: Mostphotos: lev dolgachov skolan (fenomen),elev,elever,lågstadiet,barn,iPad,pekdatorer,utbildning,undervisning,elektronik,teknik,utveckling (process),spel,Kodning,samarbete,datorer,grupp,datorspel

Kulturutskottet har godkänt ett betänkande om regionala språkförsök i grundskolan.

Försöket syftar till att ge elever i årskurserna 5 och 6 möjlighet att ersätta det andra inhemska språket med ett annat språk.

SFP, SDP, Vänsterförbundet och De gröna röstade för att förkasta förslaget.

Sannfinländarnas representanter krävde i sin tur att språkförsöket skulle utökas till att omfatta 5 000 elever istället för 2 200.

Regeringspartiernas representanter röstade som väntat för propositionen.

En förlust för utbildningspolitiken

Mikaela Nylander
Mikaela Nylander skulle helst slopa de regionala språkförsöken. Mikaela Nylander Bild: Yle/Fredrika Sundén Mikaela Nylander,Svenska folkpartiet i Finland,Kommunalvalet 2017

Svenska riksdagsgruppens representant i utskottet Mikaela Nylander ser språkförsöken som en domänförlust.

- Det handlar om en viktig principiell fråga. Utbildningspolitiskt är det första gången som vi frångår principen att inte tillåta elever att välja bort sådant man kan behöva i framtiden.

Enligt Nylander borde samhället se till att alla får samma förutsättningar för fortsatta studier och arbete.

- Nu frångår man de här grundläggande principen för de 2 200 elever som eventuellt deltar i språkförsöket.

På sistone har det varit tal om domänförluster då det gäller svenskan. En hurdan domänförlust är det här?

- Nog är det en domänförlust. Framför allt är jag orolig för att det skapar ojämlika situationer för barn och familjer. Det här är inte bara en förlust för svenskundervisningen utan för hela utbildningspolitiken.

Utskottet: Det ska vara möjligt att ångra sig

I sitt betänkande förutsätter utskottet att den språkliga och regionala representativiteten beaktas då tillstånd om att medverka i försöket beviljas.

Mångsidigheten i skolornas övriga språkutbud ska också påverka möjligheterna att medverka i försöket.

Det ska också vara möjligt för elever att dra sig ur språkförsöket, kräver utskottet. Elever som hoppar av försöket före årskurs sju ska har rätt stödundervisning i det andra inhemska språket.

Läs mera:

bild föreställande en skolklass

Vad händer om svenskan blir frivillig? Fem frågor om det regionala språkförsöket

På tisdag debatterar riksdagen det omstridda förslaget om regionala språkförsök. Svenska Yle sammanfattar diskussionen om de regionala språkförsöken i fem punkter.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes