Hoppa till huvudinnehåll

Villkorligt fängelse och böter för dödsskjutningen i Syndalen

Skylt i Syndalen, Hangö.
Dödsskjutningen skedde i en mörkerskjutning i Syndalen. Skylt i Syndalen, Hangö. Bild: YLE/Malin Valtonen militärt område

Befälet som ledde skjutningen dömdes till villkorligt fängelse. Officerseleven och eldverksamhetens övervakare dömdes till böter. Domen gavs i Västra Nylands tingsrätt i dag (1.12).

Skjutningens ledare dömdes till 60 dagar villkorligt fängelse.

Officerseleven som sköt dömdes till 30 dagsböter. Eldverksamhetens övervakare dömdes till 60 dagsböter. Alla tre dömes för tjänstebrott och dödsvållande.

Åtalen mot hela övningens ledare förkastades.

Skjutövningen avbröts inte genast

Tingsrätten slog fast att skjutningens ledare hade försummat att försäkra att beväringarna visste på vilka måltavlor de fick skjuta.

Han hade heller inte sett till att övningen avbryts då beväringen som senare omkom hade hamnat i området mellan skyttarna och måltavlorna.

Eldverksamhetens övervakare hade enligt tingsrätten försummat samma saker som skjutningens ledare.

Tingsrätten konstaterade att skjutningens ledare och eldverksamhetens övervakare tillsammans med officerselevens vårdslöshet hade orsakat beväringens död.

Hela övningens ledare försummade inte

Tingsrätten ansåg att det inte gick att bevisa att hela övningens ledare skulle ha försummat att se till att beväringarna hade tillräcklig erfarenhet av skjutning i mörker.

Vad beträffar personalresurserna konstaterar tingsrätten att det inte kan bevisas att övningens ledare inte skulle ha försäkrat sig att det fanns tillräckligt många och tillräckligt erfarna övervakare under skjutövningen.

Tingsrätten ansåg att övningens ledare kunde lita på att skjutningen kunde genomföras säkert under övervakning av skjutningens ledare och eldverksamhetens ledare.

Vidare hade hela övningens ledare enligt tingsrätten försäkrat sig om att beväringarna som deltog i övningen också hade fått tillräcklig säkerhetsutbildning.

Rättegång i oktober

Fyra personer åtalades för dödsskjutningen i Syndalen i Hangö i december 2015.

En beväring dog i samband med en skjutövning i mörker

En officerselev sköt av misstag mot beväringen i stället för mot måltavlan. Beväringen dog omedelbart.

Rättegången mot officerseleven och tre stamanställda från Sjökrigsskolan hölls i Västra Nylands tingsrätt i Ekenäs i oktober.

De åtalade bestred åtalen

Under skjutövningen i mörker sköt nio officerselever på måltavlor som lyste i mörkret och som skulle föreställa fienden.

Soldaterna hade ljusförstärkare på gevären och självlysande glödljus på hjälmarna. Målen var märkta med samma reflexspray.

De åtalade är en kaptenlöjtnant som ledde övningen, en premiärlöjtnant som ledde skyttet, en båtsman som övervakade eldverksamheten och en officersaspirant som deltog i skjutövningen.

De fyra åtalade bestred åtalen.

Ledaren var inte närvarande vid skjutningen

Personen som var ledare för övningen var inte närvarande vid just den här skjutövningen, men hade varit med om tidigare övningar.

Övningens ledare ansvarade för att övningen gjordes upp enligt regelverket. Det innebär olika krav på säkerheten.

På plats i Syndalen under skjutövningen var två stamanställda som också stod åtalade.

Den ena personen var ledare för själva skjutningen och den andra övervakade eldgivningen. Den som övervakade eldgivningen hjälpte också ledaren för skjutningen.

Den fjärde åtalade var beväringen som avfyrade det dödliga skottet.

Var övningen för krävande?

I stämningsansökan hänvisade häradsåklagaren flera gånger till frågan om övningen var för krävande för beväringarna med tanke på deras utbildningsnivå.

Enligt åtalet hade beväringarna inte heller övat tillräckligt innan de utförde den krävande övningen i terrängen.

Ansvarspersonerna hade inte heller sett till att alla säkerhetsföreskrifter följs, heter det i åtalet.

Beväringen som sköt sägs inte ha haft tillräcklig koll på var övriga beväringar fanns under skjutövningen.

En olycka som inte kunde förutses

De åtalade ansåg att övningen följde alla regler som finns.

I en intervju för Yle Västnyland efter att stämningsansökan hade lästs upp i oktober konstaterade advokaten Pentti Laiho att oberoende av alla säkerhetsföreskrifter så var det här en olycka som inte kunde förutses.

- Det var en helt oväntad händelse som inte kunde förhindras. Fast man skulle ha skrivit flera sidor om vad man ska göra vid ett vådaskott så kunde man inte ha gjort något. Det finns inte någon sådan kristallkula, sade han.

Laiho förde talan för ledaren för skjutningen.

Han ville inte ta ställning till vems fel händelsen är utan konstaterade att det kanske handlade om en ren olyckshändelse.

Artikeln uppdaterades 1.12 klockan 15.43 med närmare uppgifter om domarna.

Läs mera:

De åtalade i dödsskjutningen i Syndalen bestrider åtalet

Rättegången mot tre stamanställda och en officerselev vid Sjökrigsskolan inleddes på torsdagen (12.10) i Västra Nylands tingsrätt.