Hoppa till huvudinnehåll

HS-gallup: Nästan hälften av finländarna vill ha fler invandrare till Finland

Syriska flyktingar anländer till Goettingen i Tyskland.
Syriska flyktingar anländer till Goettingen i Tyskland. Bild: EPA/SWEN PFOERTNER kappsäck,flyktingar,asylsökande (process),gränskontroller,Baggage,Kappsäck,Resande och pendling,turism

Allt färre finländare motsätter sig invandring, visar Helsingin sanomats gallup. I oktober uppgav nästan hälften, 47 procent, att de vill ha fler invandrare till Finland.

Den här andelen har ökat sedan år 2010, då svarade 36 procent att de vill se en större invandring till Finland.

Förändringen är ännu större om man ser till andelen som motsätter sig invandring. År 2010 var 59 procent av den här åsikten, i år 41 procent.

I år uppgav 11 procent att de inte kunde svara på frågan.

Ekonomin ligger bakom

En orsak till variationerna i åsikterna är ekonomin, säger biträdande professor Lena Näre som är specialiserad på invandring till HS.

Under ekonomiskt kärva tider är det vanligt att attityderna mot invandring blir hårdare, säger hon.

Den här teorin stöds av att finländarna år 2007 var ännu mer positiva till invandring än vad de är i dag, då uppgav hela 55 procent att de vill att fler invandrare kommer till Finland.

Men i takt med att ekonomin blev sämre skärptes också attityderna.

1005 personer svarade på enkäten som gjordes av Kantar TNS.

Ekonomiskt bättre tider

Också Migrationsinstitutets direktör Tuomas Martikainen ser ekonomiska faktorer som en viktig orsak till att attityderna till invandring har blivit mera välkomnande.

- Vi lever nu i ekonomiskt bättre tider och då brukar man också ha en positivare inställning till invandring.

Att finländarna blir allt äldre och att befolkningsstrukturen gör att det behövs fler som jobbar i framtiden kan också spela in.

Finländarna vet att det kommer att behövas arbetskraft.

- Samtidigt finns det fortfarande ett ganska stort antal människor som inte vill se mera invandring i Finland.

Martikainen säger att attityderna påverkas av den debatt som förs i samhället.

År 2015 kom det ovanligt många flyktingar till Europa och Finland.

Nu har situationen normaliserats, vilket kan inverka på vilka människor man tänker på när man hör ordet invandrare.

- Flyktingar har inte diskuterats så mycket nu, så folk kan känna att det är okej att tänka positivt om invandring. Att det inte endast handlar om flyktingar, säger Martikainen.

Artikeln uppdaterades kl 14:10 med Migrationsinstitutets kommentar.