Hoppa till huvudinnehåll

Polisen ska tvinga ester att ta emot kameraböter

Trafikkamera.
Trafikkamera. Bild: Yle/ Anna Huittinen trafikkamera

I framtiden kommer polisen att sända hem besked om esters fortkörningsböter i Finland. I beskedet ges fartsyndaren en möjlighet att hämta böteslappen i Finland eller ange exempelvis en finsk arbetsgivare dit böteslappen kan sändas.

- Om de inte reagerar inom en viss tid blir de efterlysta. Om polisen sedan påträffar bilen vid gränsen eller var som helst stoppas den och situationen reds ut på samma sätt som vid östgränsen, säger överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetscentralen.

Syftet är enligt Pasterstein att förbättra trafiksäkerheten och se till att kameraövervakningen också påverkar esterna.

- Vi har kring 12 000 utländska fall i år och största delen av dem är estniska. En stor del av böterna handläggs aldrig eftersom man inte har kunnat sända böterna någonstans, säger Pasterstein.

Målet är att de första breven sänds i år.

- Det är inte bergsäkert att det sker, men paragraferna som behövs för att göra så här finns i lagen, säger Pasterstein.

Estland behåller bötespengarna

De böter som utfärdats till EU-medborgare och som polisen kunnat meddela om men som inte betalats inom utsatt tid hamnar hos rättsregistercentralen.

Enligt EU:s bötessamarbete kan rättsregistercentralen sedan skicka begäran om verkställande av betalning till ett annat EU-land, såsom Estland.

Om begäran erkänns i det andra landet kan landet uppbära böterna av sina medborgare.

- Då är det landet som drivit in böterna som behåller pengarna, de kommer således inte till Finland, säger rättsregistercentralens verkställighetsdirektör Tauno Aalto.

Många slipper undan bötesbegäran

I år har rekordmånga, mer än 400, bötesbegäran sänts ut. Det är kring en femtedel av alla som skulle kunna sändas om det fanns tillräckligt med resurser.

- Vi borde kunna sända åtminstone det trefaldiga antalet för att komma upp till en nöjaktig nivå. Just nu har vi två personer som jobbar med det här, säger Aalto.

Det är således rättsregistercentralen som utgör flaskhalsen. Även om polisen skulle kunna informera alla om deras böter skulle det inte underlätta indrivningen av böter som inte betalas.

Pasterstein är medveten om svårigheterna med att driva in obetalda böter.

– Vi ska nu testa det här på esterna, eftersom de är många. Vi får se vad som händer, om situationen lugnar ner sig, om de hämtar sina böter eller om de måste efterlysas. Arbetsinsatsen måste vara i proportion till resultatet, säger Pasterstein.

Text: FNB