Hoppa till huvudinnehåll

"USA:s skattereform får knappt någon effekt på tillväxten"

Amerikansk tiodollarssedel.
Amerikansk tiodollarssedel. Bild: EPA/ARNO BURGI amerikansk flagga

Republikanernas stora skattereform kommer sannolikt inte att få någon avgörande betydelse för USA:s ekonomi eller dollarkursen. De rikaste amerikanerna vinner mest medan de fattigaste förlorar mest. Reformen ska ännu jämkas samman med representanthuset.

President Donald Trump har medgett att skattereformen ännu kommer att justeras innan den är klar.

- Men slutresultatet kommer att bli mycket, mycket massivt, det största i vårt lands historia, säger president Donald Trump.

En av de ledande tankesmedjorna i USA tonar ner de stora förväntningarna.

Vita husets förväntningar är svåra att förverkliga enligt många ekonomiska instutitioner, säger forskardocenten William Cline på Peterson Institute for International Economics i Washington.

- De stora skattesänkningarna kommer inte märkbart att påverka den amerikanska ekonomin. Men de kommer sannolikt att höja regeringens skuldbörda med ettusen miljarder dollar, säger Cline.

Skattereformen kommer knappt att få någon effekt på tillväxten. Orsaken är främst den att ekonomin redan går bra med full sysselsättning.

- Den extra stimulansen kommer att öka trycket att höja räntorna och det kommer att dämpa investeringarna. Därmed går företagen miste om nyttan av den utlovade skattesänkningen från 35 till 20 procent.

Stimulansen kommer att öka trycket att höja räntorna så att investeringarna minskar.― Forskardocenten William Cline

- Följden blir alltså att det knappt blir någon skillnad alls på produktionsnivån om tio år.

Dollarn kan komma att stiga med två, tre procent. Men den har fallit med 6,5 procent sedan toppnoteringen i december ifjol så nedgången är större än den förväntade uppgången.

- I stället kommer regeringens skulder att öka med 1 500 miljarder dollar vilket gör att skeptikerna har varit rätt så tveksamma till hela reformen, säger forskardocenten Cline.

Tankesmedjan Peterson Institute i Washington räknas bland de tjugo främsta tankesmedjorna i världen bland 150 som ingår i 2015 Global Think Tank Index Report.

Uppgifterna från den obundna och icke-vinstdrivande tankesmedjan ger ett nytt perspektiv på de stora åthävorna som lanserar den historiska skattereformen.

"Reformen finansierar sig själv"

Enligt Vita huset kommer reformen att finansiera sig själv för att tillväxten sägs bli såpass kraftig att den också ökar skatteinkomsterna.

Presidentens ekonomiska råd räknar med att skattereformen ger en årlig tillväxt på 4 procent, vilket skulle betyda en kraftig ekonomisk stimulans.

Kongressens gemensamma skattekommitté säger däremot att den årliga tillväxten blir i genomsnitt 0,8 procent de närmaste åren om reformen går igenom.

Därmed återstår frågan hur den stora skattereformen ska finansieras.

De lägsta inkomstgrupperna kommer att stå inför betydande förluster― Senatens budgetkommitté

Senatens budgetkommitté, SBC, säger att det är svårt att förutse hur medelklassen kommer att påverkas av reformen.

Skillnaderna är nämligen stora mellan senatens förslag och det skatteförslag som representanthuset godkände i november.

Båda kamrarna måste nu snabbt få fram ett gemensamt lagförslag som Trump har sagt att han vill underteckna före årsskiftet.

De lägsta inkomstgrupperna kommer ändå att stå inför betydande förluster, särskilt de som förtjänar mellan 10 000 och 20 000 dollar i året, alltså under 17 000 euro, säger SBC.

Budgetkommittén medger att skattebetalarna inom de högsta inkomstgrupperna kan vänta sig de största vinsterna.

Republikanerna vill vidare sänka företagsbeskattningen från 35 till 20 procent redan nästa år vilket också gynnar de rikaste amerikanerna.

Läs också