Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler våldtäktsoffer kontaktar Brottsofferjouren - snart kan du få bättre hjälp på svenska

tuulla kiviniemi
Tuula Kiviniemi är verksamhetsledare för Brottsofferjouren i Åbo. tuulla kiviniemi Bild: Yle/Jasmine Nedergård Brottsofferjour,Åbo,Tuulla Kiviniemi

Brottsofferjouren erbjuder stöd och råd åt brottsoffer i Åbo. Jouren har både finsk och svensk service, men deras chatt online och hjälpande telefon fungerar ännu enbart på finska.

Under början av nästa år kommer Brottsofferjouren också att börja erbjuda svensk service via chatt och telefon.

Tuula Kiviniemi, som är verksamhetsledare vid Brottsofferjouren i Åbo, berättar att många är tacksamma för den hjälp de kan erbjuda.

- Många som aldrig hört talats om Brottsofferjouren är jättenöjda att vi finns, för vi är ett stort stöd.

Förutom stöd och råd för brottsoffer kan jouren också hjälpa till med att skaffa jurister. Jouren är också med under hela brottsprocessen, som kan pågå över ett år.

Vi har ett väldigt bra samarbete med polisen och de flesta kommer till oss efter att ha varit hos polisen och ibland hos läkare

- Brottsprocessen börjar när själva brottsanmälan görs och slutar först vid rättegången, kring ett år senare. Då är vi med till polisen under förhör och även senare vid rättegången.

- Vi har ett väldigt bra samarbete med polisen och de flesta kommer till oss efter att ha varit hos polisen och ibland hos läkare. Och alla tjänster är helt kostnadsfria.

Flera ringer om våldtäkter

I Egentliga Finland har antalet anmälda våldtäkter ökat väldigt mycket från förra året. Vid brottsofferjouren har man också sett en ökning i antalet samtal som gäller just våldtäkter. De har ökat med 40 procent jämfört med förra året, berättar Kiviniemi.

- Överlag handlar 15 procent av vår verksamhet direkt om sexuella trakasserier och våldtäkter, men om man tar med våld i parrelationer blir siffran hela 40 procent.

Att enbart några få män och pojkar kontaktar oss beror inte på att de inte skulle drabbas av brott, utan på att tröskeln är mycket högre hos dem att kontakta oss

Tröskeln hög att kontakta brottsofferjouren som pojke och man

Vem är det som ringer och vill ha stöd och hjälp?

- Det är nog kvinnor och flickor som står bakom majoriteten av samtalen. Att enbart några få män och pojkar kontaktar oss beror inte på att de inte skulle drabbas av brott, utan på att tröskeln är mycket högre hos dem att kontakta oss.

- Pojkar och män ses ännu inte som offer på samma sätt som flickor och kvinnor, och jag tror det beror mycket på hur vi uppfostrar dem, tror Kiviniemi.

Många tror ju också att pojkar klarar sig bättre på något sätt än flickor, men det är helt missvisande. Det behöver precis lika mycket stöd

Speciellt homosexuella pojkar som ännu inte öppet visat sin sexuella läggning har också svårt att ta kontakt, berättar Kiviniemi. Hon understryker att undersökningar i skolor visar att flickor och pojkar drabbas lika mycket av sexuella trakasserier.

- Många tror ju också att pojkar klarar sig bättre på något sätt än flickor, men det är helt missvisande. Det behöver precis lika mycket stöd.

Koskihanke-projektet lyfter fram sexuellt våld

Kiviniemi berättar att man i Åbo mellan år 2016 och 2018 håller på med projektet "Koskihanke", som utvecklar en så kallad hjälpkedja för sexuella våldsoffer i Åbo stad. Projektet lyfter också fram osynliga sexuella våldsteman.

- Där kan man få krishjälp. Och så ordnar de gruppaktiviteter och sysslar med psykopedagogiskt arbete och nätverkssamarbete.

Bättre synlighet ökar kontakten

Både #metoo-kampanjen och även brottsjourens egen kampanj på olika radiokanaler har ökat kontakten från personer som drabbats av sexuella övergrepp och trakasserier.

- Det blir en längre tröskel, framförallt för unga kvinnor och flickor.

- Men allt behöver inte handla om traumatiska upplevelser. Man kan också ta kontakt med oss ifall man undrar om det skett ett brott och om man borde göra en brottsanmälan.

- Finländare känner ju ännu ofta till brottsprocessen ganska dåligt.

Läs också