Hoppa till huvudinnehåll

Brist på billiga bostäder för personer med utvecklingsstörning

Bild på Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för FDUV
Lisbeth Hemgård är verksamhetsledare för FDUV Bild på Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för FDUV Bild: Merja Vallinoja/Yle utvecklingsstörning (egenskap),fduv

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning lyfter fram rätten till ett eget hem. Veckan kulminerar på medborgartorget i Helsingfors med en stor fest på tisdagen.

- Allt fler som bor i gruppbostad vill ha en egen läghenhet och väldigt många bor fortfarande kvar hos sina föräldrar. Det här har redan länge varit ett problem, berättar Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för FDUV, Förbundet de utvecklingsstördas väl.

Ett stort problem i Helsingfors med omgivande kommuner är priset.

- Det är helt enkelt alldeles för höga hyror här. Personer med utvecklingsstörning har sällan mycket pengar till sitt förfogande. Många av dem lever på pension eller så har de jobb där lönen sällan är speciellt hög, berättar Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för FDUV.

De berörda måste tas med under planeringen

En utmaning är att få kommunerna att göra personer med utvecklingsstörning delaktiga redan då nya boendelösningar planeras.

- Många vill har en blandlösning. De vill nog bo för sig själva, men gärna i närheten av ett boende så de kan nyttja gemenskapens sociala nätverk, säger Hemgård.

Enligt artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att leva självständigt och delta i samhället.

- Beslutsfattarna i huvudstadsregionen har nog lite svårt att riktigt förstå våra behov. Boendena är visserligen fina och ändamålsenliga nuförtiden, men önskan att få bo för sig själv är något våra politiker inte riktigt förstår, de tycker ofta det räcker med boendena, säger Lisbeth Hemgård.

Skräddarsytt stöd behövs

En av de största utmaningarna är hur systemet med assistans är uppbyggt. I dag finns ett såkallat resurskrav i den nya funktionshinderlagen.

Personer med funktionsnedsättning förutsätts själva klara av att definiera behovet av assistans och hur det borde ordnas.

- Stödet är i dagens läge inte skräddarsytt. Det utgår inte från behovet utan det är anpassat enligt serviceproducenten och då kanske man inte alltid får stödet då det verkligen behövs, säger Hemgård.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen