Hoppa till huvudinnehåll

HNS befarar att jourer drabbas om kundsedlarna blir vanligare

Droppställning
Droppställning Bild: Most Photos/dgr Infusion,sjukvård,kirurgisk vård,Operationer

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ser allvarliga brister i valfriheten i social- och hälsovårdsreformen.

Planerna på att utsträcka valfriheten till att också gälla specialsjukvården hotar de allvarligt sjuka patienternas rätt till kvalitativ vård, säger styrelsen.

När vårdreformen träder i kraft bör valfriheten till en början begränsas till bashälsovården.

Då man samlat erfarenheter om hur den fungerar kan man överväga om patienterna ska få välja serviceproducent också inom specialsjukvården, säger HNS.

Kundsedlar kan hota sjukhusens jourer

HNS befarar att sjukhusens jourverksamhet hotas om kundsedlarna blir vanliga. Om lagförslaget om valfrihet går igenom skulle jouren upphöra bland annat vid sjukhusen i Raseborg och Borgå.

HNS:s styrelse är övertygad om att valfriheten ökar kostnaderna i stället för att minska dem.

Riksdagen debatterade utlokaliseringen

Plenisalen i riksdagshuset i Helsingfors, med ett stort antal ledamöter på plats.
Plenisalen i riksdagshuset i Helsingfors, med ett stort antal ledamöter på plats. Bild: Yle riksdagen,Riksdagshuset (Finland),riksdagsledamöter

På måndag eftermiddag debatterade riksdagen en del av lagstiftningen kring vårdreformen - den del som begränsar kommunernas möjligheter att utlokalisera hälsovården.

Utlokaliseringsavtalen bör alltid innehålla en uppsägningsklausul, om utlokaliseringen gäller mer än 30 procent av kommunens hälsovård, eller om avtalet går längre än 2020.

I dag går gränsen vid 50 procent.

Begränsningarna blev aktuella bland annat på grund av vårdjätten Mehiläinens agerande i Lappland och norra Österbotten.