Hoppa till huvudinnehåll

Kuppis och Österås blir hem för Åbo Vetenskapspark – 20 000 nya bostäder planeras på området

En skiss över vetenskapsparken i Åbo
Så här kan Åbo Vetenskapspark se ut i framtiden sett från stadens centrum. En skiss över vetenskapsparken i Åbo Bild: Cederqvist&Jäntti Arkitehdit Oy Åbo,vetenskapsparken i åbo

En dynamisk miljö med internationell prägel, tusentals nya arbeten och bostäder, gynnsamma förutsättningar för företag och smidiga kontakter till huvudstadsregionen.

Bland annat så kunde man beskriva framtidsvisionen för Åbo Vetenskapspark, ett av stadens spetsprojekt de kommande decennierna.

Parken ska breda ut sig över campus- och Kuppisområdet i Åbo.

Visionen presenterades på måndag för Åbo stadsstyrelse. Syftet är erbjuda en vägkarta för utvecklingen av området.

- Åbo Vetenskapspark har möjligheter att vara ett globalt betydande innovationskluster där näringslivet, högskolorna och näringsbolaget i området på ett unikt sätt samarbetar för att uppnå de gemensamma målen, konstaterar stadsdirektör Minna Arve.

skiss över vetenskapsparken i åbo
Utsikt från den nya plazan mot Kuppis station. skiss över vetenskapsparken i åbo Bild: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy Åbo,vetenskapsparken i åbo

En bärande tanke är också att trafiken mellan Vetenskapsparken och huvudstadsregionen ska ske smidigt om entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors förverkligas.

- Utvecklingsvisionen bidrar till riksomfattande fördelar så att korridoren Åbo-Helsingfors bildar en tillväxtaxel som internationellt sett är mer intressant än förut, säger stadsplaneringsdirektören Timo Hintsanen.

Grönområden och unikt läge ska ge tillväxt - boende för upp till 20 000 nya invånare planeras

Vetenskapsparkens område beräknas växa med till och med 20 000 invånare när nya bostäder byggs vid utkanten av Kuppisparken, i Österås och i studentbyn.

Man räknar också med att serviceutbudet ökar i takt med att området växer.

- Vetenskapsparkens läge intill centrum är idealiskt med tanke på boende. De mångsidiga tjänsterna i centrum är lättillgängliga. Högklassiga cykelrutter, parkeringstjänster, samåkningstjänster för bilister, utlåning av cyklar samt den intelligenta servicetrafiken underlättar vardagsresandet och minskar behovet av användning av egen bil, säger Hintsanen.

Planer på att göra de mest centrala trafiklederna till boulevarder ingår i visionen. Det ska göra trafiken mer smidig samt öka trivsamheten.

Parkliknande stadsområden, promenader och öppna platser ingår också i planerna.

Visionen sträcker sig till 2050-talet men byggarbetet är redan i gång: "Stora saker kommer att ske de närmaste åren"

Vetenskapsparken tar redan form. Nya sjukhusbyggen är i gång på Kuppisområdet medan nya bostäder byggs i studentbyn.

Den nya bollhallen blir klar inom kort, medan yrkeshögskolan får ett nytt campusområde.

I fortsättningen ska arbetet framskrida gradvis med fokus på stora helheter. Först ska det satsas på trafikförbindelser och på att lösa parkeringsproblemen.

Området beräknas vara helt färdigbyggt före 2050, men det kan enligt Timo Hintsanen också ske snabbare.

En skiss över vetenskapsparken i Åbo
Vy över den nya plazan mot Kuppis station. Platsen är inte avsedd för biltrafik. En skiss över vetenskapsparken i Åbo Bild: Cederqvist&Jäntti Arkitehdit Oy Åbo,vetenskapsparken i åbo

- Nya, stora saker kommer att startas redan under de kommande tre åren, säger Timo Hintsanen.

- Vi vill locka nya aktörer till området. Vi försöker göra det attraktivt för investerare, experter och invånare också utanför Åboregionen.

Framtidsbilden har utarbetats genom ett brett samarbete. Förutom Åbo stad har bland annat universiteten och högskolorna i området, Turku Science Park, Åbo Teknologifastigheter, Finlands Universitetsfastigheter, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt Åbo studentbystiftelse medverkat i att bygga upp visionen.

skiss över vetenskapsparken i åbo
Utsikten från Villa Medica mot universitetsbacken skiss över vetenskapsparken i åbo Bild: Lunden Architecture Company Åbo,vetenskapsparken i åbo