Hoppa till huvudinnehåll

Nämnd på Kimitoön tänkte om - förkastade inte bygglov från vindkraftsoperatör

Två vindmöllor
Två vindmöllor Bild: Yle/Sofi Nordmyr torkkola vindkraftpark

Bygg- och miljötillsynsnämnden på Kimitoön beslöt på måndag kväll att inte ge avslag på vindkraftsbolaget Egentliga Finlands Energis ansökan om bygglov för 29 vindkraftverk i Nordanå-Lövböle.

Med andra ord beslöt nämnden att frångå det beslutsförslag som ännu på fredag fanns på föredragningslistan, framfört av nämndordförande Kim Viljanen (Fri Samverkan).

Enligt det förslaget kommunen skulle ha förkastat bygglovsansökan.

Nu var det nämndordförande Kim Viljanen (Fri Samverkan) som vid måndagens möte drog tillbaka förslaget på att förkasta planen.

Viljanens förslag hamnade tidigare på kollisionskurs med kommunens tillsynschef Dan Renfors syn på frågan.

Vid måndagens möte valde bygg- och tillsyndsnämnden att ta Renfors förslag till behandling med rösterna 7-2, varvid Viljanen drog tillbaka sitt förslag.

-Jag beslöt att dra tillbaka mitt förslag när det stod klart att Renfors förslag skulle få företräde, säger Viljanen.

Renfors anser att kommunen inte borde behandla EFE:s bygglovsansökningar innan hela delgeneralplanen för Nordanå-Lövböle har behandlats.

Det krävdes ytterligare en omröstning där Dan Renfors förslag på att låta EFE:s bygglovsansökningar vänta vann med rösterna 6-2.

Kim Viljanen och Jari Hollsten (Fri Samverkan) röstade emot, medan övriga röstade för. Roger Hakalax (SFP) jävade sig i omröstningen.

Viljanen och Hollsten meddelade avvikande mening i ärendet.

Det betyder att bygglovsansökningarna nu kommer att behandlas i ett senare skede, i samband med att hela delegeneralplanen kommer till ny behandling.

Behandlingen av delgeneralplanen remitterades för ny beredning på ett möte i mars detta år.

Egentliga Finlands Energi har hotat Kimitoöns kommun med krav på skadestånd om planen förkastas - påverkade det här nämndens beslut - nämndordförande Kim Viljanen?

-Inte mitt beslut. Men jag kan inte svara för någon annan.

Vad händer nu med frågan om EFE:s bygglovsansökningar?

-Jag tolkar det som att de behandlas sedan när delgeneralplanen kommer tillbaka till fullmäktige.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland