Hoppa till huvudinnehåll

80 procent av finländarna litar på Yle

Yle Uutiset toimitus
Yle Uutiset toimitus Bild: Henrietta Hassinen / Yle Yle,Yle Uutiset,rundradioverksamhet,redaktionsarbete,Böle, Helsingfors stad

I undersökningen Så värdefullt är Yle för finländarna fick medborgarna frågor om hur Yle har lyckats med sitt public service-uppdrag. Presidenten och polisen fick högsta betyg vad gäller trovärdighet. Yle fick också en topplacering.

Finländarnas förtroende för Yle har bibehållits på en hög nivå, enligt den färska undersökningen Så värdefullt är Yle för finländarna. Taloustutkimus genomförde undersökningen som visar att 80 procent litar väldigt mycket eller ganska mycket på Yle. Den andel som litar väldigt mycket på Yle har ökat till 24 procent, det vill säga med fyra procentenheter sedan år 2015. Då gjordes undersökningen senast.

Medborgarna nöjda med Yles finansieringsmodell

Undersökningen utredde också hur finländarna förhåller sig till Yles finansiering. 72 procent är nöjda med Yleskatten och 76 procent anser sig få rätt bra eller mycket bra valuta för sina skattepengar.

De som svarade på undersökningen fick också bedöma sitt förtroende för 25 finländska institutioner. Förutom Yle fanns andra mediebolag, företag och samhälleliga aktörer med. Yle placerade sig sjätte på listan genast efter universitet och utbildningsinstitutioner. I toppen fanns som tidigare republikens president och polisen.

Som helhet har Yle lyckats bra med sitt public serviceuppdrag, enligt undersökningen. Yle fick vitsordet 4,74 poäng på en skala mellan 1-6 för hur bolaget skött uppdraget. Resultatet var på samma nivå som för ett år sedan. Endast tre procent av de som svarade var av den åsikten att Yle lyckats dåligt med sitt uppdrag.

Finländarna uppskattar trovärdig information och trovärdiga nyheter

Då svararna tillfrågades vilka av Yles innehåll och tjänster som är de viktigaste för dem betonade de trovärdig information, nyheter och fakta. De ansåg också möjligheten att följa ett inhemskt programutbud vara viktigt, så också möjligheten att få innehåll på sitt eget modersmål, allmänbildning och att bättre förstå förändringar som sker i samhället och i världen. Till de tio viktigaste hörde också

  • trygga barnprogram
  • tjänster för specialgrupper såsom teckenspråk och programtextningar
  • möjligheten att lätt hitta Yles program och tjänster
  • möjligheten att komma åt Yles information oberoende av tid och plats
  • det regionala och lokala.

Alla förväntningar uppfylldes inte helt men beträffande Yles viktigaste uppgifter ansåg svararna att Yle har lyckats bra. Exempel förväntningen på att Yle skapar ett trovärdigt innehåll har Yle uppfyllt mycket väl, så också möjligheten att nå information oberoende av tid och plats. Endast förväntningen på hur väl Yle lyckas uppmärksamma specialgrupperna fanns inte med bland de tio bästa placeringarna.

I undersökningen bedömde finländarna förutom trovärdigheten och public service-uppdraget också Yles ansvar, öppenhet och hur Yles lyckats med växelverkan.

1002 personer intervjuades mellan 13.10 och 1.11.2017. Undersökningens felmarginal är +/- 3,2 procentenheter åt båda hållen. Taloustutkimus genomförde undersökningen på uppdrag av Yle.