Hoppa till huvudinnehåll

Ingå vill vara en modig och aktiv kommun med välmående invånare

En skylt där det står Glad i Ingå på svenska och finska. I bakgrunden syns en småbåtshamn.
Glad i Ingå kommer fortsättningsvis att vara Ingås slogan. En skylt där det står Glad i Ingå på svenska och finska. I bakgrunden syns en småbåtshamn. Bild: Malin Valtonen / Yle Ingå,Ingå Kommun,Västnyland,ingå småbåtshamn

”Ingå år 2022 är ett modigt samhälle med aktiva människor som mår bra socialt, ekonomiskt och ekologiskt.”

Det är visionen för Ingå kommun så som den utkristalliseras i Ingås nya kommunstrategi.

I visionen ingår en förhoppning om att kommunen om fem år ska ha 6 000 invånare.

Alla ska trivas i Ingå

Nyckelorden i visionen är bland andra trivsel och gemenskap i kommunen.

Ingå kommunfullmäktige godkände igår kommunens nya strategi som ska gälla åtminstone fram till år 2022.

Vad är då nyttan med en strategi?

Jo, det är tänkt att den ska styra hur förtroendevalda och tjänstemän ska sköta och utveckla kommunen under de kommande åren fram till 2022.

I enlighet med kommunallagen ska varje kommun ha en strategi där de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi slås fast.

Skylt utanför hälsostationen i Ingå.
Basservicen är en viktig del av en välfungerande kommun. Skylt utanför hälsostationen i Ingå. Bild: Yle/Malin Valtonen ingå hvc

Strategin handlar bland annat om de tjänster kommunen erbjuder, hur invånarna trivs och mår och om kommunen som hem och arbetsplats.

Bra och dåliga saker i kommunen

I Ingås kommunstrategi har man lyft fram både de styrkor och svagheter som kommunen anses ha.

Skärgården, landsbygden och närheten till huvudstadsregionen är tillsammans med tvåspråkigheten och en fungerande basservice exempel på trumf som lyfts fram.

Bild av en landsvägsfärja.
Ingås havsnära läge ses som en fördel. Bild av en landsvägsfärja. Bild: Yle/Malin Valtonen Västnyland,färjan i barösund,Raseborg

Den dåliga kollektivtrafiken och relativt få arbetsplatser är däremot svagheter som inte gynnar kommunen.

Andra saker som kommunen borde satsa mera på är trafiksäkerhet och vägarnas dåliga skick, sägs det i strategin.

Ingå vill vara företagarvänligt

Ingå ska också satsa mer på turism och företagande.

Djuphamnen och Ingåport-området skapar förutsättningar och möjligheter för näringslivet, står det i strategin.

Inkoo Shippings egen hamnbassäng.
Djuphamnen i Ingå räknas som ett av kommunens trumfkort. Inkoo Shippings egen hamnbassäng. Bild: Yle/Marica Hildén inkoo shippings hamnbassäng

Naturen i sig anses också ge möjligheter att utveckla både turismen och företagandet. Naturen skapar också goda livsmiljöer för invånarna och kommunen värnar om hållbar utveckling.

Också distansarbete uppfattas som en möjlighet att skapa nya företag, locka nya invånare och öka trivseln.

Större enheter har mera makt

Strategin tar också upp risker som att en liten kommuns självbestämmanderätt och möjligheter att påverka i ett större sammanhang kan kringskäras.

Också klimatförändringen lyfts fram som ett hot både för boendemiljön, naturen och odlingsmöjligheterna.

En babybody med en bild av en skrattmås och texten Glad i Ingå på.
Det föds allt färre barn i Ingå. En babybody med en bild av en skrattmås och texten Glad i Ingå på. Bild: Ingå kommun babykläder,Ingå,Västnyland,glad i ingå

Befolkningsutvecklingen ser dessvärre ut att gå i en negativ riktning med sjunkande nativitet, åldrande befolkning och få nya inflyttare.

Också tvåspråkigheten riskerar att försvagas, framkommer det i strategin.

Modiga lösningar, en balanserad ekonomi och ansvarsfulla investeringar ska garantera en framgångsrik utveckling för kommunen, står det i strategin.

Byggnader som inte är väsentliga för kommunens verksamhet ska den göra sig av med.

Basservicen måste fungera

Strategin innehåller också tankar om hur invånarna ska trivas i sin kommun. Basservice, småbarnspedagogik och grundläggande utbildning ses som kritiska framgångsfaktorer tillsammans med utvecklandet av digitala tjänster.

Dal daghem i Ingå.
Dal daghem i Ingå är ett tvåspråkigt daghem. Dal daghem i Ingå. Bild: Yle/Malin Valtonen dal daghem

Ingåborna har också fått delta i arbetet med strategin genom att fylla i en enkät och komma med egna förslag och önskemål.

Enligt enkäten ser Ingåborna den havsnära naturen som hemkommunens bästa egenskap.